boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vanderschueren Robert, garagist
+
echtgenote Muylaert Helena/Lena, onderwijzeres in het I.M.I.

Vanderschueren Robert
Geboren te Okegem op 29 maart 1931 (1) en overleden te Gent op 24 december 1986.
Robert en Lena trouwden te Pamel op 20 augustus 1958. In 1961 verhuisden zij naar de ‘De Notelaar’, (2) aan de Brusselstraat (nu nr 20), waar Robert een garage begon. Hij verkocht Citroëns, zelfs Autobianchis en onderhield/herstelde ze. Als gedegen vakman wist hij meestal al vlug wat er schortte.
Het kon echter gebeuren dat hij:
- je ’s morgens vertelde dat hij de ‘vis platinées’ moest vervangen, maar dat als je ‘s avonds’ je auto haalde, bleek dat hij ‘vergeten’ was ze te plaatsen;
- lange tijd weg was om een wisselstuk te halen;
- bij Monsken in de loop van de dag een pint ging pakken;
- als je wilde betalen, een druppel aanbood en ... op  één been kon je niet staan ... Intussen citeerde hij een half uur, een uur lang gedichten (3) (4) en filosofeerde (5): En dan kon hij, hoewel soms luidruchtig in de omgang, heel weemoedig worden.

Garagist, ja ... maar niet minder ‘poëet’, ‘dorpsfilosoof’ ... (6)

 

Muylaert Helena/Lena
Geboren te Pamel op 3 augustus 1930 (7) en overleden te Meerbeke op 4 november 2011.
In 1950 behaalde zij aan de Onze-Lieve-Vrouwnormaalschool te Berchem-Antwerpen het diploma van onderwijzeres. Daarop onderwees ze tot 31/8/1954 in de lagere meisjesschool van de Dames van Maria in Aalst. Vanaf 1/9/1954 tot 31/8/1960 gaf ze met haar onderwijzersdiploma op Ledeberg les in het ‘voortgezet onderwijs’ van het I.M.I., o.a. in de afdeling ‘Snit en Naad’: godsdienst, moedertaal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en wetenschappen! Maar opdat het secundair door de overheid zou erkend worden, werd ze vanaf 1/9/1960 vervangen door regentessen. Zij vond werk in de vrije lagere meisjesschool in Vlezenbeek en stond er voor de klas tot 31/8/1967. Toen kwam ze terug naar het I.M.I., naar de lagere school en gaf er les in het 4e leerjaar tot ze op 1/9/1985 met (brug)pensioen ging. (8)

 


I.M.I., lagere school, 4e leerjaar, 1979-1980

 


-----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Alfons Vanderschueren en Pauline Claes.
(2) Woonhuis van Lena’s grootouders.
(3) Poëzie zat hem, van vaderszijde in de genen.
(4) Zo droeg hij in 1958 op de zangavond van het Davidsfonds gedichten voor, ook in 1960 op de Guldensporenviering. Hij was toen ook bestuurslid van Davidsfonds Pamel.
(5) ‘Jezus was n’en goeie, maar zijn adjuncten deugen niet!’
(6) Deed graag wat buitenissig: meermaals meevliegen in een sportvliegtuig boven Roosdaal en foto's nemen.
(7) Dochter van Jozef Muylaert en Celestina Waltniel, kleindochter van Kamiel Muylaert en Cesarine Beeckman.
(8) Rond 1996 moest de gebruiker van de zaal Ons Huis bij haar de sleutel afhalen.