boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex W > artikel


Willems Alfons

Onderpastoor te Pamel van 1948 tot 1951

Geboren te Kasterlee op 10 augustus 1922. Onmiddellijk nadat hij te Mechelen op 4 april 1948 priester was gewijd werd hij te Pamel aangesteld als onderpastoor. Hij bleef er tot november 1951. Toen werd hij benoemd tot onderpastoor te Wuustwezel. In juni 1964 werd hij rector te Sterbos-Wuustwezel waar onder zijn impuls een nieuwe kerk werd gebouwd. Intussen ijverde hij ook voor een grotere zelfstandigheid van zijn 'rectoraat'. Op 1 januari 1967 werd Sterbos een kapelanie en Alfons Willems bijgevolg kapelaan. Vanaf 1 januari 1972 werd Sterbos door het bisdom zelfs beschouwd als een zelfstandige parochie. Maar datzelfde jaar, in oktober 1972 werd hij benoemd tot pastoor te Geel-Winkelomheide en bleef het tot bij zijn overlijden op 3 december 1987.
Pas uit het seminarie was de rijzige Alfons Willems te Pamel in zijn preken nog wat wereldvreemd. Pastoor Geeraerts noemde hem '... een werkzame jongen, maar ... een beetje voortvarend.' (1)

 


tekst op zijn doodsprentje--------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Zijn stopwoord was 'zozo' en de Pamelse jeugd die bij hem de 'catechismus van volharding' volgden noemden hem al vlug 'onderpastoor zozo'.