boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Verwimp Joannes Amandus

Pastoor te Pamel van 1926 tot 1929

Joannes Amandus werd geboren (1) te Geel op 31 mei 1873 (2). Priester gewijd te Mechelen op 18 september 1897 werd hij er onmiddellijk leraar aan het Sint-Romboutscollege. Op 17 september 1901 werd hij bestuurder van het Sint-Michielsgesticht te Essen tot hij op 7 mei 1926 benoemd werd tot pastoor van de parochie Sint-Gaugericus te Pamel (plechtig ingeleid op 9 mei). Maar al vlug was hij de meningsverschillen (3) met kapelaan Tielemans over een grotere zelfstandigheid van de parochie Ledeberg beu en vroeg zijn verplaatsing. Op 25 januari 1929 werd hij benoemd tot pastoor te Ranst (ingeleid op 3 februari). Daar overleed hij op 15 april 1943.


----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Joannes Baptista Verwimp en Maria Dymphina Van Eynde.
(2) Volgens doodsprentje, andere bronnen geven 11 mei en 31 mei.
(3) o.a. ook over de Sint-Barbaramis op Ledeberg.