boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex T >artikel


Tielemans Franciscus Isidorus

Kapelaan op Ledeberg van 1926 tot 1929

Geboren te Tongerlo op 8 juli 1889. (1) Na zijn priesterwijding op 31 mei 1914 was hij onder de eerste wereldoorlog legeraalmoezenier. (2) Nadien werd hij onderpastoor te Antwerpen. Op 29 november 1926 werd hij benoemd tot kapelaan op Ledeberg-Pamel.
Hier ijverde hij voor een grotere zelfstandigheid van de parochie. Daarbij probeerde hij aan te tonen dat Ledeberg evengoed recht had op een zelfstandig bestaan als Pamel, maar vooral trachtte hij met medewerking van de parochianen meer vieringen op Ledeberg te laten doorgaan. Zo kwam hij in conflict met pastoor Verwimp van Pamel; reden om eind maart 1929 verplaatst te worden naar Waanrode, waar hij pastoor werd. In november 1937 trok hij terug naar zijn geboortedorp Tongerlo, samen met zijn meid Constantia Minner (3). Hij overleed er op 29 oktober 1970.

* In 1928 vroeg hij aan de gemeente ‘geldelijke steun om te verhelpen aan de slechte staat van de kapel’, maar vroeg ook voor de 'eigen geldelijken toestand' en kreeg 2000 fr. per jaar.
* Kapelaan Tielemans was initiatiefnemer voor de oprichting van de Davidsfonds-afdeling Pamel en werd ‘schrijver’ van de afdeling.
* Hij bracht de bijenteelt uit zijn geboortestreek naar Ledeberg en had verschillende bijenkorven; kreeg navolging o.a. bij Van Saene, bij Borloo, bij Van den Borre,--------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Theodoor Tielemans en Elianna Verboven.
(2) Hij was VOS-er en kon later genieten van een oorlogspensioen.
(3) Constantia (Pamel 2/11/1899-Antwerpen 27/3/1969) was de zus van Henri, Felix, Amelia en Ludovica.