boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Minner Felix + Minner Henri + Minner Maria Amelia + Minner Maria Ludovica (1)

Minner Felix werd te Pamel geboren op 28 januari 1897. Op 14 september 1911 trad hij in het juvenaat van de Broeders van Sint-Viator, legde de eerste geloften af op 8 september 1915, de eeuwige geloften op 4 september 1919. Begonnen als leraar werd hij later directeur van het Sint-Jozefsgesticht te Westmalle (2) en ook overste van de kloostergemeenschap aldaar. Daarna verhuisde hij naar de Van der Nootstraat te Brussel, opnieuw als overste en schoolhoofd van de plaatselijke communiteit en school. Uitrusten ging hij in Westmalle waar hij op 28 februari 1968 overleed.

 

Minner Henri werd te Pamel geboren op 10 augustus 1902. Op 26 september 1920 trad hij in bij de Broeders van Sint-Viator, sprak de eerste geloften uit op 27 september 1921, de eeuwige geloften op 28 augustus 1926. Wat later kreeg hij zijn eerste opdracht, toezicht houden in het juvenaat 'Groothuys' te Westmalle. In 1937 werd hij, ook te Westmalle, leraar in het Sint-Jozefsgesticht (2), vanaf 1939 econoom en in 1946 directeur van het intussen in Sint-Jan Berchmansinstituut omgedoopte college (2). In 1950 werd hem gevraagd te Jette een klein scholasticaat op te starten. Hij bleef er tot 1956, toen werd hij directeur van de school van de broeders te Molenbeek. In 1958 keerde hij terug naar Westmalle, gaf er nog enkele uren les in het college, hield er wat toezicht, tot zijn pensioen in 1966. In 1976 verhuisde hij naar huize 'Wildzang', het tehuis van de broeders te Sint-Antonius. Die laatste jaren leefde hij 'tussen zijn bloemen, zijn struiken, zijn bomen' (3). Na een korte ziekte overleed hij te Sint-Antonius-Zoersel op 3 oktober 1978.

 

Minner Maria Amelia, geboren te Pamel op 14 augustus 1906 en overleden te Brasschaat op 4 oktober 2001. Op 29 mei 1927 trad ze te Vorselaar in bij de Zusters der Christelijke Scholen en werd er geprofest op 11 september 1929 als zuster Suzanna. Aan de normaalschool te Vorselaar studeerde ze voor kleuterleidster en stond daarop, vanaf 1932 in een kleuterklas van achtereenvolgens de vrije basisscholen van Lembeek, Sint-Pieters-Lille, Wemmel en Sint-Katherina-Lombeek. In 1970 ging ze met pensioen, verhuisde naar het klooster aan de Heizel te Laken, in 1986 trok ze naar Kapellen-Hoogboom en tenslotte naar Brasschaat.

 

Minner Maria Ludovica werd geboren te Pamel op 15 maart 1909. Na haar noviciaat in Marino bij Rome legde ze op 8 december 1931 bij de Zusters der Armen haar eerste geloften af, als zuster Martine van de H. Jozef. Daarop was ze een tijdlang collectante te Lorient (Frankrijk). Op 15 oktober 1936 sprak ze te La Tour Saint-Joseph (Frankrijk) haar eeuwige geloften uit. Over Gent en Charleroi kwam ze in de Hollandstraat te Antwerpen waar ze de zieken verpleegde. Begin 1954 verhuisde ze naar het klooster in de Maagdenstraat te Gent, eind 1967 naar het klooster in de Waarlooshofstraat te Antwerpen en in juli 1977 naar het klooster in de Hoogstraat te Brussel. 'Jaren lang heeft het lijden haar beproefd' (4) tot ze op 15 september 1979 in het klooster te Brussel overleed.


------------------------------------------------------------------------
(1) Allen broers en zussen en ook van Judocus, Maria Constantia, Petrus Jozef en Maria Coleta.
(2) Bij de oprichting in 1912 Sint-Jozefsgesticht genoemd, na 1945 Sint-Jan Berchmansinstituut, na 1960 Sint-Jan Berchmanscollege.
(3) Gerard Van Herreweghen: 'Pamelaars op 's Heren Akker', DF-Roosdaal, 1990, 129 p. Aldaar p. 75.
(4) Op haar doodsprentje.