boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Apolloniaparochie > artikel


Sint-Apolloniaparochie/gezongen mis, lange vespers op Ledeberg
In 1928 wou Kapelaan Tielemans ‘te Ledeberg een gezongen mis in de plaats van de vroegmis. De pastoor van Pamel vreest dat een aantal van zijn schapen zal overlopen naar de gezongen mis te Ledeberg en vraagt de tussenkomst van de aartsbisschop. De kapelaan trok aan het langste eind en kreeg zijn zin. Daarop verbood de pastoor de Ledebergse kerkgangers de toegang tot het oksaal. Alleen de koster mocht nog zingen. Pas na maanden werd de maatregel opgeheven. De Ledebergenaars waren het beu op hoogdagen steeds naar Pamel te moeten voor de lange vespers. Ze smeedden met Tielemans een complot. Terwijl Tielemans de pastoor op Allerheiligen bijstond in de kerk te Pamel, verzamelden de Ledebergenaren zich onder leiding van meester Philip De Troyer in de kapel en hielden er zelf de lange vespers, zonder pastoor. De koster gebaarde van krommenaas. Er werd uit volle borst gezongen voor de doden en er werden paternosters gelezen uit zotten. Sedert deze “opstand” werden ook de lange vespers definitief te Ledeberg gehouden zoals dat voor het gewone lof reeds gebruikelijk was.’

---------------------------------------------------------------------
(1) De Neef François: ‘825 jaar Kerk te Ledeberg’; extranummer DF-Klokje 2004, Davidsfonds Roosdaal, 185 p. Aldaar p. 93.