boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Muylaert Albert

Voorzitter van de Pamelse Studentenbond, priester

Geboren te Pamel op 26 februari 1907 (1).
Na de lagere school in Pamel studeerde hij aan het Klein Seminarie van Mechelen om er daarna aan het Groot Seminarie zijn priesteropleiding te krijgen. Albert Muylaert werd op 10 juni 1933 te Mechelen priester gewijd en droeg op 12 juni te Pamel zijn eremis op.
Tijdens zijn studies was hij vanaf 1926 lid van de Pamelse Studentenbond en was er van 1929 tot 1931 voorzitter van (2). Rond 1929 was hij ook bestuurslid van Davidsfonds Pamel.
Na zijn priesterwijding werd hij eerst onderpastoor te Zuun, daarna te Borgerhout en tenslotte pastoor te Sint-Gertrudis-Pede. ‘Zijn spontane gastvrijheid en kordaat optreden hebben vele mensen geholpen.’ (3) En ... hij had er een duivenkot! Op 15 juni 1958 vierde hij in de parochie Sint-Gertrudis zijn 25-jarig priesterjubileum.
Albert Muylaert overleed onverwacht te Pede op 22 augustus 1976.


--------------------------------------------------------------------
(1) Jongste zoon van Kamiel Muylaert en Cesarine Beeckman.
(2) Met o.a. lezingen probeerde hij de vergaderingen op niveau te houden/brengen; zo sprak hij in augustus 1930 over ‘Gezelle als Vlaming’.
(3) Op zijn doodsprentje.