boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > artikel


Geeroms Arnold Petrus

Maire/burgemeester van Pamel van 1800 tot 1803

Hij werd te Pamel geboren/gedoopt op 1 april 1766 (1) en woonde samen met zijn 11 zussen en broers op het Hof ter Lo aan de Lostraat.
In de registers van de Burgerlijke Stand van Pamel zijn er meerdere akten terug te vinden die hij als maire tussen 13 mei 1800 en 5 juni 1803 ondertekende.

 


 

De Fransen waren toen meester, jonge Pamelaars werden opgeroepen om in het Franse leger te dienen, verschillende weigerden, doken onder. Als maire zit je dan tussen twee vuren!
Nadat op 8 december 1802 zijn moeder overleed nam zijn jongste broer Jan Hendrik de pacht van het Hof ter Lo over. Waarschijnlijk is Arnold Petrus daarop in 1803 verhuisd naar buiten Pamel (2), want hij is te Pamel niet getrouwd en ook niet gestorven.


-------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Michiel Geeroms en Maria Sterckx, achterkleinzoon van eerste schepen Jan Geeroms. Peter was burgemeester Arnoldus Petrus Van den Heuvel.
(2) Waar en wanneer juist is (voorlopig) niet geweten.