boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > artikel


Geeroms Jan, eerste schepen van Pamel van ca. 1700 tot 1705

Hij werd te Merchtem op 18 juli 1651 geboren (1). Op 18 januari 1676 trouwde hij er met Anna Dooms (2) (Merchtem 4/4/1654 (3)-Pamel 21/2/1729). Jan boerde eerst enkele jaren te Wambeek, keerde terug naar Merchtem, tot hij omstreeks 1688 pachter werd op het Gasthuishof, te Pamel aan de Lombeekstraat. In het gezin werden 9 kinderen geboren, alleen de twee jongste kwamen te Pamel ter wereld (4). Hij overleed te Pamel op 19 april 1705 en werd begraven in de oude kerk aan de Dender (5).
Jan Geeroms was na zijn verhuis naar Pamel, er al vlug schepen; vanaf 1700 tekende hij, vlak na de baljuw of meier, als eerste der schepenen de gemeentelijke documenten. Het was, als gevolg van Franse invallen, een bewogen periode.


--------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Michiel Geeroms en Catharina Aelbrecht.
(2) Waarschijnlijk was zij de opdrachtgeefster voor de bouw van de kapel op de Varing.
(3) Of 1651?
(4) Hij was de grootvader van burgemeester Arnold Petrus Van den Heuvel, de overgrootvader van burgemeester Arnold Petrus Geeroms.
(5) Was ook meisenier.