boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > artikel


(de) Gaten (Geiten)

Politieke partij in O.-L.-V.-Lombeek
Politieke partij in O.-L.-V.-Lombeek, opponent van de Bokken. Waar de volksmond deze toenaam heeft gehaald en wanneer eerst gegeven is (voorlopig) niet geweten.
Het zou na 1900 nog tot de verkiezingen in 1932 duren vooraleer de Gaten met vier van de zeven zetels de meerderheid haalden. Robert Motteux werd burgemeester en de Gaten werden onder hem aanzien als de lokale afdeling van de rexistische partij. (1) Ook bij de verkiezingen in 1938 verorverden de Gaten vier zetels, maar Robert Motteux was intussen ‘afgesteld' als burgemeester. Toch zou hij tot onder de oorlog de sterke man in de partij blijven, werd zelfs opnieuw burgemeester. In die oorlogsjaren waren de Gaten in min of meerdere mate aanhangers van de Nieuwe Orde, wat na de bevrijding leidde tot de (beperkte) bestraffing en uitzuivering van bijna alle vooraanstaande Gaten. Er werd in 1946 dan ook een vernieuwde lijst samengesteld (maar toch ook met mevr. Motteux), nu vooral agerend ‘tegen Van Cauwelaert'. De verkiezingsstrijd laaide weer hoog op, maar met drie zetels sukkelden de Gaten in de oppositie (2) en en bleven er ook na de verkiezingen van 1952 en 1958.

 

Fragment uit een pamflet van de Gaten dat de avond voor de verkiezingen in de bus werd gestoken.
(3) (4)
(Met 'hij' werd Emiel Van Cauwelaert van de Bokken bedoeld.)

 


-------------------------------------------------------------------------
(1) Met een door Motteux opgerichte Rex-harmonie.
(2) Nadien milderde de tweestrijd.
(3) In 'Rausa', tijdschrift van Erfgoed Rausa, 6de jg, 2018, nr 3. Aldaar p. 11.
(4) Leemans Jozef.