boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


(de) Bokken

Politieke partij in O.-L.-V.-Lombeek

Politieke partij in O.-L.-V.-Lombeek, opponent van de Gaten (Geiten). Waar de volksmond deze toenaam heeft gehaald en wanneer eerst gegeven, is (voorlopig) niet geweten.
Na 1900 behaalden de Bokken tot en met de verkiezingen in 1926 telkens de meerderheid, met achtereenvolgens Petrus Johannes Verheyden, Jan Hendrik Van Cauwelaert en Cyrillis Schets als burgemeesters. Bij de verkiezingen in 1932 echter verwierven de Bokken maar drie zetels en verzeilden ze in de oppositie, zo ook in 1938.
De verkiezingsstrijd liep gestadig hoog op. In het archief van het Provinciebestuur van Brabant zitten verschillende klachten en processen verbaal waarin de Bokken en de Gaten elkaar beschuldigden. Op 13 januari 1939 schreef de arrondissementscommissaris aan de gouverneur: ‘De gemeente Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek ligt in eene streek waar de mensen zich gemakkelijk laten opwinden; in deze gemeente wordt hevigen politieken strijd gevoerd: de plaatselijke maatschappijen (1) zijn niet vreemd aan dezen strijd en eene uitstap met muziek, die maar al te dikwijls gelegenheid geeft tot drinken, kan altijd twisten veroorzaken.'
Na de oorlog, bij de verkiezingen in 1946, verkregen de Bokken opnieuw de meerderheid met vier van de zeven zetels. Lijsttrekker Emiel Van Cauwelaert werd burgemeester en behield ook na de verkiezingen in 1952 en in 1958 met zijn partij de meerderheid (2), tot ... O.-L.-V.-Lombeek begin 1965 opging in de fusiegemeente Roosdaal.

Het lied van de Bokken:

 

Gâtn, gâtn, gèèle moetj marsjeirn,
Gâtn, gèèle moetj va kant.
Bok, ge moetj a niê zjeneirn
Bok zén és plezant,
jô, Bok zén és plezant!

As ge wiljt ve Bok passeren
Wetj wa dagge dein moetj doen:
Nie toeëteren of lameren
Gelèk as de Gâtn doen.

 


--------------------------------------------------------------------
(1) Fanfare 'De Eendracht' voor de Bokken.
(2) Intussen was de tweestrijd wel gemilderd.