boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Cauwelaert Emiel Philibert, schepen van O.-L.-V.-Lombeek van 1882 tot 1907
+
zoon Jan Hendrik, burgemeester van O.-L.-V.-Lombeek van 1912 tot 1927

Van Cauwelaert Emiel Philibert
Werd geboren te Denderwindeke op 20 augustus 1846 en overleed te Leuven op 15 augustus 1907.
Op 11 januari 1871 (1) huwde hij te O.-L.-V.-Lombeek met Caroline Seraphine Vossen (O.-L.-V.-Lombeek 23/4/1838-O.-L .-V.-Lombeek 29/5/1899). Beiden studeerden te Edingen in het Frans.

 


foto Erfgoed Rausa

 

Het jonge paar trouwde in, op het hof Vossen, dat lag ‘in de kom van het dorp, dicht bij de beek. Het waren gebouwen, wellicht een paar eeuwen oud, vochtig en benauwd.' (2) ‘Een geweldige stormvloed ... sloeg de onderste muren door en maakte de hoeve voorgoed onbewoonbaar.' (2) Op dat moment was op hetzelfde stuk grond een nieuwe hoeve al in aanbouw [nu Koning Albertstaat nr 134]. (3) Het oude hof werd verder afgebroken.
In het gezin werden zes kinderen geboren; twee stierven heel jong. Volgens vader was er op de boerderij maar plaats voor één boer. Het werd Jan Hendrik, de oudste van de drie (overblijvende) zonen. De twee andere zonen, Frans en August moesten dan maar studeren! Ze vroegen niet beter. Dochter Catharina (°O.-L.-V.-Lombeek 1873) trad in het klooster. Toen zusteroverste vader Emiel deed begrijpen dat een novice een bruidschat moest meebrengen repliceerde hij: "U neemt ze zó of ik neem ze mee terug". Een dochter afstaan aan de Heer was voor hem een opoffering, een koopje om er van af te zijn mocht het niet worden. (4) Hij was een vader met een onbetwist gezag! (5)
Zoon Frans vertelde ook: 'Vader had veel belangstelling voor politiek: hij ging b.v. te voet naar Brussel om een vergadering bij te wonen van de Katholieke Vereniging: dat was 19 kilometer gaans.' Over zijn moeder zei hij: 'Mijn moeder was dichterlijk aangelegd, zij kende talloze spreuken en spreekwoorden over de natuur.' (6)
In hoeve Vossen werd afspanning ‘De Zwaan' opengehouden en Emiel Philibert was er na zijn huwelijk dan ook brouwer en herbergier. Maar hij was vooral (welstellende) boer en sloot brouwerij en herberg. (7) Bovendien was hij van 27/2/1882 tot 15/8/1907 ook schepen van O.-L.-V.-Lombeek.

Van Cauwelaert Jan Hendrik
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 6 maart 1877 en er overleden op 22 december 1927.
Op 19 april 1904 huwde hij met Joanna Catharina de Wyels (O.-L.-V.-Lombeek 4/7/1876-O.-L.-V.-Lombeek 12/7/1935) (8). Zij kregen vier zonen, Karel, Frans, Emiel en Herman. Eerst woonde het gezin in de ouderlijke hoeve van Jan Hendrik [hoeve Vossen], maar verhuisde korte tijd na 1905 naar de ouderlijke hoeve van Joanna [hoeve de Wyels: nu Koning Albertstraat nr 84]. Rond de hoeve lag 7 ha boomgaard en weide en Jan Hendrik bewerkte ook nog ongeveer 15 ha akkerland.
Jan Hendrik was gemeenteraadslid van O.-L.-V.-Lombeek van 1908 tot 1911 en burgemeester van 1912 tot aan zijn overlijden. (9) Hij was ook vele jaren voorzitter van de fanfare De Eendracht.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Op 17/11/1871, volgens François De Neef en Gerard Van Herreweghen in 'Van wat volk zijt gij?', Extranummer DF Roosdaal, 1993, 150 p. Aldaar p. 97. Kerkelijk huwelijk?
(2) Frans Van Cauwelaert: ‘De schrijver en zijn jeugd' in Dietsche Warande en Belfort, jg 1945. Aldaar p. 339.
(3) Molens Wastiels.
(4) Marnix Gijsen: 'August Van Cauwelaert', Desclée De Brouwer, 1968, 42 p. Aldaar p. 11.
(5) Marnix Gijsen vermoedt dat August Van Cauwelaert in zijn romans 'Het Licht achter den Heuvel' en 'Harry' "voor de uitbeelding der vadergestalte de karaktertrekken van zijn vader heeft ontleend”. Maar voor Frans Van Cauwelaert is de vader van Harry een zuiver verbeeldingsprodukt, maar Baltus uit ‘Het Licht' is dan volgens hem wel een weerspiegeling van zijn broer Jan Hendrik, ‘met enig toevoegsel uit het karakter van vader'.
(6) Joos Florquin: 'Ten huize van ... 2', Orion/Desclée De Brouwer, 1971 2e druk, 346 p. Aldaar p. 229.
(7) ca. 1883, jaar waarin vader Vossen overleed?
(8) Zus van dom Franco de Wyels. Aangezien Joanna en haar broer de laatste naamdragers waren en zij niet wilden dat de naam de Wyels verloren ging, ‘adopteerde' dom Franco haar vier zonen en werd aldus de naam de Wyels wettelijk toegevoegd aan de naam Van Cauwelaert. De zonen heetten vanaf dan Van Cauwelaert de Wyels.
(9) In W.O. I werd hij door de Duitsers opgepakt als gijzelaar.