boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artikel


Rex-harmonie

Gesticht door Robert Motteux aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Deze harmonie van de ‘Gaten’ was in feite het propagandamiddel van Motteux: in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en de omiggende dorpen werden propagandatochten gehouden, met voorop de Rex-vlag. De harmonie kwam samen in ‘De Kroon’. Motteux was erevoorzitter, Petrus Lanckmans voorzitter. Tijdens de bezetting werden er echter nog zelden activiteiten georganiseerd, enerzijds omdat Motteux zich kort voor de Tweede Wereldoorlog had afgekeerd van de partijleiding van Rex en er geen propaganda meer wou voor voeren, maar anderzijds ook omdat het aantal leden zienderogen daalde, afgeschrikt door de pro-Duitse koers van de bestuursleden. (1)------------------------------------------------------------------------
(1) Hanne Van Asbroeck: ‘Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog’, Universiteit Gent, licentiaatsverhandeling, 2008.