boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex L > artikel


Lanckmans Petrus

Schepen, burgemeester van O-L-V-Lombeek van 1939 tot 1941

Geboren in 1876.
Vanaf 1933 was hij voor de Gaten gemeenteraadslid van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Begin 1939 werd Petrus schepen tot hij, ondanks negatieve adviezen van het provinciebestuur, op 27 juli 1939 burgemeester werd. Van hem zijn zeker twee redevoeringen gekend waarin hij als burgemeester in de Rex-traditie fel uithaalde naar de Belgische regering. In maart 1941 nam hij ontslag als burgemeester ‘wegens het feit dat hij door een oogziekte, zijn beperkte scholing, zijn werk als landbouwer en zijn ouderdom het burgemeesterschap niet langer aankon’.(1) Hij bleef wel gemeenteraadslid. Nadat de gemeenteraad op 6 september 1944 terug in werking was gesteld, schorste de hogere overheid hem als gemeenteraadslid en ontzette hem uit zijn burgerrechten.
Petrus was ook voorzitter van de Rex-harmonie.
--------------------------------------------------------------------------------------
(1) Hanne Van Asbroeck: ‘Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog’, Universiteit Gent, licentiaatsverhandeling, 2008.