boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > artikel


Gillis Nicolaas, griffier te Pamel tussen 1675 en 1717, notaris vanaf 1683; zoon Jan-Francis, eerst notaris te Pamel en van 1722 tot 1776 notaris en griffier te O.-L.-V.-Lombeek

Gillis Nicolaas
Geboren te Pamel ca. 1650, zoon van Mattheus Gillis en Maria Beeckmans.
Hij was eerst klerk bij de griffier van Pamel, Jan de Fraeye, huwde met diens dochter Isabella Theresia de Fraeye en volgde hem op. De vroegst gekende akte die Nicolaas als griffier ondertekende dateert van 1675. In een akte van 1683 wordt hij aangediend als griffier, maar ook als notaris en is aldus de oudst gekende notaris die ook Pamelaar was. Later werd hij eveneens griffier van het Land van Wedergraat (1).
Na het overlijden in 1679 van Isabella Theresia hertrouwde hij met Elisabeth Walckiers uit het hof te Steenborre. Nicolaas woonde te Pamel aan de Koestraat (2) waar hij op 1 april 1717 overleed.

 

handtekening 1693

 


Gillis Jan-Francis
Een van de vele kinderen van Nicolaas, zoon uit diens tweede huwelijk, geboren te Pamel op 7 december 1692.
Jan-Francis nam de studie van zijn vader over, maar verhuisde in 1722 naar O.-L.V.-Lombeek waar hij ook griffier werd.
Dat jaar was hij getrouwd met Anna Maria Carolina 't Kint (+1731) (3) uit Brussel. Hij zou nog tweemaal hertrouwen, in 1734 met Anna Maria Eylenbosch (+1745) uit Lombeek en in 1746 met Maria Anna Van Mulders uit Asse. In zijn drie huwelijken werden 18 kinderen geboren, waaronder twee zonen die notaris werden te Eizeringen en te Asse.
Te O.-L.-V.-Lombeek woonde het gezin op een ‘pachthof' met ‘huysinghen, schuere, stallingen, hoppenast, haeghen ende boomen daer op staende, groodt in gronde van erve een half bunder salvo justo, palende oost teghen de beke …', aan de weg tussen kasteel en kerk. (4) Jan-Francis was immers ook boer en bewerkte in 1746 meer dan 54 dagwand grond (met - in 1756 - de hulp van twee loonarbeiders en een meid).
Hij overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 13 augustus 1776.


------------------------------------------------------------------------
(1) Land van Wedergraat, met Denderwindeke als hoofdplaats, en met ook Neigem, Pollare, Appelterre en Eichem.
(2) Eerste stuk van de huidige Piezelstraat.
(3) Dochter Adriana Francisca Antonia trouwde in 1747 met baljuw Van den Bossche.
(4) A.R.A., Schepengriffie Lombeek-Strijtem, nr. 5097.
De hoeve werd later verbouwd/afgebroken. Nu staan er, wat opgeschoven naar het kasteel toe, de ‘Molens Wastiels'.