boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > artikel


Ginis Marcel

Pastoor op Kattem van 1958 tot 1961

Geboren te Herent op 17 mei 1920 en overleden te Deurne op 3 augustus 1961. Nadat hij op 18 december 1945 was priester gewijd vertrok hij als missionaris naar Congo. Maar na een aantal jaren keerde hij terug en werd op 17 juli 1958 kapelaan/pastoor op Kattem en bleef het tot aan zijn overlijden in 1961.

Volgens een anoniem en ongedateerd verslag was pater Ginis al ziek bij zijn terugkomst in België en lag het parochiewerk in Kattem boven zijn krachten. De laatste tijd was hij ook psychisch en moreel ziek en op sommige ogenblikken was hij zonder voldoende begrip en oordeel. Het gevolg was dat het hele parochiale leven slabakte en het niet meer vlotte in de parochie. Volgens datzelfde verslag was het allemaal begonnen op zijn missiepost waar hij door zijn boy voor 100000 fr. bedrogen werd. Dat voorval zou er voor een groot deel de oorzaak van geweest zijn dat hij aan niemand vertrouwen schonk, de omgang met zijn confraters vermeed evenals de bezoeken van E.H. Deken. (1)


-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) Herman Van Herreweghen in DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 2010, nr 1. Aldaar p. 24.