boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Pape Carolus

Pater Augustinus, pastoor van Pamel van 1743 tot 1746
 

Geboren te Ninove op 21 augustus 1704. Ingekleed in de norbertijnenabdij van Ninove op 8 oktober 1724 als frater Augustinus en er geprofest op 4 juni 1726. Dat jaar werd hij subdiaken gewijd en in 1728 priester. Hij was in de abdij circator, novicenmeester tot hij op 15 december 1743 aangesteld werd als deservitor of plaatsvervangend pastoor van Pamel. Hij bleef er tot hij op 30 april 1746 pastoor werd te Denderwindeke waar hij op 10 augustus 1748 overleed.