boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Coster Jan, koster te Pamel van 1676 tot 1713
+
zoon Petrus, koster te Pamel van 1713 tot 1720, ook molenaar

De Coster Jan, geboren te Hamme en overleden te Pamel op 15 januari 1713. Hij trouwde een eerste maal met Antonia Leemans (of Coomans) (+Pamel 6/8/1677) (1). Daarna huwde hij met Magdalena Goossens (+Pamel 24/2/1692) (1) Tenslotte trouwde hij nog een derde keer met Anna De Donder. (2) Uit de drie huwelijken samen werden elf kinderen geboren. Jan woonde eerst met zijn gezin te Hamme, maar toen hij in 1676 koster werd te Pamel verhuisde hij naar (hoogstwaarschijnlijk) het kostershuis aan de ingang van het Pamels kerkhof. Hij bleef koster tot aan zijn overlijden in 1713. Naast koster was hij ook boer en bewerkte 9 dagwand en 53 roeden land.

De Coster Petrus, geboren te Hamme ca. 1674 (uit het eerste huwelijk van Jan) en overleden te Pamel voor 1723. Op 23 november 1702 trouwde hij te Pamel met Anna Appelmans (3), weduwe van molenaar Joos Van der Donck. Zo werd Petrus molenaar op de Pauselijke Zoeaaf, tot in 1718. In het gezin werden zes kinderen geboren. Na het overlijden van Anna hertrouwde Petrus met Martine Van der Kelen, met wie hij nog drie kinderen kreeg.
Intussen was Petrus na het overlijden van zijn vader in 1713 ook koster geworden te Pamel en bleef het tot in 1720.


----------------------------------------------------------------------
(1) Beiden werden in de kerk begraven.
(2) Stierf zij ook op 15 januari 1713?
(3) Haar zoon, Egidius Van der Donck, heeft zijn stiefvader als koster opgevolgd.