boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van der Donck Egidius (Gillis), koster te Pamel van 1721 to 1753
+
zoon Josephus, koster te Pamel van 1753 tot 1796

Van der Donck (1) Egidius, geboren te Pamel op 28 januari 1701 (2) en er overleden op 28 juni 1753. Op 21 juni 1724 trouwde hij met Josine De Duffeleer (Pamel 7/4/1706-Pamel 20/12/1765). In het gezin werden elf kinderen geboren.
Egidius was te Pamel koster van 1721 tot aan zijn overlijden in 1753. Pastoor Eloy noteerde in het dodenregister: ‘qui fuit custos ecclesiae excellens', m.a.w. hij was een uitstekend koster.

Van der Donck Josephus, geboren te Pamel op 10 augustus 1727 en er overleden op 27/29 oktober 1796. Hij huwde met Catharina Josepha Beeckmans (Pamel 1724-Pamel 12/1/1816). (3) Het gezin bleef kinderloos.
Josephus was te Pamel koster (4) van 1753 tot aan zijn overlijden in 1796. Ook was hij ‘schoolmeester'.


------------------------------------------------------------------------
(1) Soms Verdonck.
(2) Zoon van Joos Van der Donck en Anna Appelmans.
(3) Zij was waarschijnlijk de laatste bewoonster van het kostershuis aan het kerkhof.
(4) En werd er uiteraard voor vergoed.