boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Clercq Philippus

Pater Gregorius, pastoor te Strijtem van 1791 tot 1807

Geboren te Beerlegem (1) op 27 juli 1737. Ingetreden te Ninove in de abdij werd Gregorius zijn naam. Na zijn priesterwijding was hij achtereenvolgens onderpastoor te Borchtlombeek, predikant te Ninove en er ook biechtvader in het nonnenklooster, hulppriester in Appelterre (6 jaar), onderpastoor te Denderwindeke (13 jaar).
Op 23 februari 1791 kreeg hij van het aartsbisdom de toestemming pastoor te worden in Strijtem. Samen met de pastoor en de onderpastoor van Borchtlombeek en met alle parochianen ging hij op zaterdag 26 februari voor het eerst de kerk van Strijtem binnen. Die namiddag trakteerde hij ook zijn parochianen in de herbergen! (Het kostte hem ongeveer 20 kronen.) Pas op 22 augustus werd hij door de landsdeken officieel geïnstalleerd en hij bleef te Strijtem tot aan zijn overlijden in 1807 (2).
Voor zover geweten is pastoor Gregorius de enige witheer-pastoor van de abdij van Ninove die tijdens het Frans bewind de eed van ‘haat aan het koningdom en trouw aan de republiek' heeft afgelegd. Was het uit schrik, uit opportunisme, … ?
Dankzij die eed moest hij zich niet verschuilen, kon hij o.a. bekomen dat nadat de Fransen de klokken hadden gestolen, Strijtem toch opnieuw een (al of niet vreemde?) klok kreeg. Maar er was ook woede … Boerenkrijgers plunderden zijn pastorie en verbrandden in de voortuin allerlei paperassen.

PS: Over zijn meid schreef de deken in 1795 in zijn verslag: 'Zij is zeer flink in de ogen van allen'.


---------------------------------------------------------------------------------
(1) In een klein kasteel, vlak naast het nog bestaande slot van de heren van Rode. Zijn vader Filip was griffier van Caster en ontvanger in dienst van een reeks abdijen en machtige heren in Frankrijk.
(2) Van Herreweghen Gerard in 'DF-Klokje', 7e jg nrs 11,12, 1975. Aldaar p. 144.
Maar volgens Dom W. Verleyen in 'De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus Ninove', 1989, op p. 53, is pastoor De Clercq gestorven in 1839!