boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Pape Augustinus

Pastoor van O.-L.-V.-Lombeek van 1682 tot 1699, pastoor van Borchtlombeek en Strijtem van 1699 tot 1712

Aalstenaar, norbertijn van de abdij van Ninove.
Uitzonderlijk (1) kreeg hij in 1682 van zijn abt de toelating om te O.-L.-V.-Lombeek deservitor/pastoor te worden: ‘De 14e juli gaf ik toelating aan E.H. Augustinus De Pape om zich te presenteren voor de kerkwettige goedkeuring en het aanvaarden van zijn deservituur in O.-L.-Vrouw-Lombeek, op voorwaarde echter dat hij ten allen tijde terugroepbaar zal blijven in de abdij, dat hij zich tevreden zal stellen met de inkomsten van het voormelde pastoraat en in geen geval ten laste zal mogen vallen van onze abdij. Hij heeft desaangaande de volgende verklaring onder eed bevestigd: “Ik ondergeschreven beloof en zweer dat, indien ik de bediening aanvaard van de parochie O.-L.-Vrouw-Lombeek, ik mij tevreden zal stellen met de inkomsten van deze pastorie en in niets de abdij zal lastig vallen. Ik beloof er te zullen wederkeren volgens het welbehagen van mijn overste. Zo helpe mij God en al zijn heiligen. (get.: frater Augustinus De Pape) (2) Was het omdat zijn moeder bij hem kon inwonen, zijn broer Jan in O.-L.-V.-Lombeek woonde (3), dat hij er ook pastoor wou zijn? Het werden woelige jaren met veel oorlogsellende. Omstreeks 1685 gaf hij een mirakelboekje uit met 'Weldaden' gebeurd dankzij O.-L.-Vrouw van Lombeek.
In juli 1699 werd pater Augustinus benoemd tot pastoor van Borchtlombeek en Strijtem. Hij zou er dertien jaar fungeren tot hij in juli 1712 ‘… zwaar ziek zijnde, bedlegerig en van zijn verstand beroofd' (2) vervangen werd en op 31 januari 1713 definitief ontslagen. Toch leefde hij in de abdij nog tot 6 november 1728.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Want de kerk van O.-L.-V.-Lombeek werd normaliter niet bediend door de abdij van Ninove.
(2) In de ‘Dagboeken' van de prelaten der norbertijnenabdij van Ninove.
(3) En er schepen en burgemeester is geweest.