boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Gendt Jules P.J.B.

Pastoor te O.-L.-V.-Lombeek van 1970 tot 1983

Geboren te Sint-Lievens-Esse op 24 juni 1919 en overleden te Roosdaal op 1 mei 1983.
Priester gewijd te Geraardsbergen in het klooster van de Jozefieten, werd hij in 1950 onderpastoor in de Sint-Niklaasparochie te Gooik, tot hij in 1970 pastoor werd te O.-L.-V.-Lombeek.
Hij bleef echter nog drie jaar in Gooik wonen omdat hij de (noodzaak van de) restauratie van de bestaande pastorie anders zag dan het gemeentebestuur. In 1973 huurde de gemeente dan voor hem een woonst rechtover de kerk (Gustaaf Ponchautstraat 2) waarin hij bleef wonen tot aan zijn overlijden. Intussen ijverde hij wel vele jaren voor de bouw van een nieuwe pastorie en kwam uiteindelijk met het gemeentebestuur overeen een  pastorie te bouwen aan de rand van het oude kerkhof. Begin april 1983 kon gestart worden met de bouw, maar een maand later, bij zijn overlijden werden de werken al stopgezet.

‘J. De Gendt was een mens met een zeer gesloten karakter, die met het welzijn van zijn parochianen ten zeerste was begaan. Maar daarom door hen niet altijd goed werd begrepen. Vooral de zieken en bejaarden mochten op zijn bemoedigend woord rekenen. Het afnemend kerkelijk leven van zijn parochianen was voor hem zwaar om dragen. In deze periode van voorbereiding op de eerste kommunie van de 8-jarigen en de hernieuwing van de doopbeloften viel het hem soms zwaar te moede te moeten vaststellen dat er nadien niet veel meer van over bleef.’ (1) (2)
---------------------------------------------------------------
(1) Frans Timmermans in ‘Het Nieuwsblad’ van 3 mei 1983.
(2) Pastoor De Gendt was ook lid van het plaatselijk adviescomité van het I.M.I.