boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex O > O.-L.-V. > artikel


Onze-Lieve-Vrouwparochie/Sint-Hubertushuis, nieuwe pastorie
Pastoor De Gendt was nog maar een jaar in O.-L.-V.-Lombeek en de gemeenteraad van Roosdaal besloot al dat ‘het Sint-Hubertushuis te Lombeek als pastorij zou worden ingericht en dat de vroegere pastorij als tentoonstellingsruimte zou doorgaan waarin o.a. de kerkschatten zouden tentoongesteld worden.’ Het was blijkbaar maar een princiepsbeslissing want er volgde nog jaren onderhandelen tussen pastoor De Gendt en het gemeentebestuur. Balangrijk daarbij was ook dat begin de jaren (19)70 de gemeente aan de rand van het kerkhof een ruime kelder liet bouwen om er o.a. de stookinstallatie van de kerk in onder te brengen. Uiteindelijk spraken pastoor De Gendt en burgemeester Karel Van Cauwelaert af om juist op die kelder de nieuwe pastorie, het Sint-Hubertushuis te bouwen. Dit leidde tot spanningen binnen de CVP maar alsnog keurde een vertimmerde meerderheid op de gemeenteraad de overeenkomst goed. Hierin werd o.a. bepaald dat pastoor De Gendt de bouwkosten zou betalen, maar ook dat de gemeente eigenaar werd van het gebouw, waarvoor deze dan weer de jaren na de bouw een vergoeding aan de pastoor zou betalen! Daarbij mag men aannemen dat vooral Karel Van Cauwelaert ervoor gezorgd heeft dat de hogere overheid ook toelating gaf om op die plek dichtbij de geklasseerde kerk te mogen bouwen! Begin april begonnen de bouwwerken maar die werden een maand later, bij het overlijden van de pastoor stopgezet.
 


foto 1983

Aanvankelijk besliste het gemeentebestuur de ruwbouw verder af te werken, maar daarop kwam gezien de ligging (terecht) veel kritiek, zelfs van de kerkfabriek die intussen ook voorstander was geworden van het afbreken. Maar het duurde nog tot midden januari 1990 vooraleer, in opdracht van het gemeentebestuur, begonnen werd aan die afbraak, wel met behoud van de kelder als ruimte voor de stookinstallatie en ook als bergplaats.