boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Smedt Judocus, suisse in de oude kerk te Pamel
+ zoon Felix en kleinzoon Gilbert, beiden postbode te Pamel

De Smedt Judocus
Geboren te Pamel op 4 oktober 1840 en er overleden op 24 oktober 1913. Op 29 juli 1867 huwde hij te Pamel met Seraphina Stichelmans (Pamel 30/5/1847-Pamel 1/3/1928). In het gezin werden elf kinderen geboren; het oudste kind Victoria werd te Pamel in Poelkebeek geboren, de vier volgende in de Keerstraat. Felix was de eerste die in het laatste huis van de Piezelstraat (nu nr 126) ter wereld kwam.
Judocus was kerkbaljuw of suisse in de oude kerk te Pamel (en ook in de nieuwe kerk?). Zijn kinderen waren dan ook ‘van de Zwisj'.

De Smedt Felix
Geboren te Pamel op 29 mei 1878 en er overleden op 27 juni 1947. Op 22 januari 1914 huwde hij te Pamel met Apollonia Martha Wauters (Pamel 27/8/1882-Pamel 29/1/1977). In het gezin dat in het ouderlijk huis aan de Piezelstraat woonde werden drie kinderen geboren: Sylvia, Patrice, Gilbert.
Felix was postbode te Pamel.

De Smedt Gilbert
Geboren te Pamel op 6 september 1921 en overleden te Ninove op 14 december 1972. Op 25 januari 1944 huwde hij te Pamel met Yvonne De Saeger (Pamel 30/4/1921-Pepingen 14/6/1984). Zij woonden te Pamel aan de Gasthuisstraat.
Gilbert was postbode te Pamel.
Hij was in 1964, voor de gemeenteraadsverkiezingen van het nieuwe Roosdaal, ook de grote promotor van de lijst ‘Gemeentebelangen', was ook kandidaat maar werd niet verkozen.