boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex W > artikel


Willems Marie-Louise
+
echtgenoot Demesmaeker Joseph
Willems Marie-Louise
Geboren te Pamel op 18 april 1933 (1) en overleden te Roosdaal op 18 maart 2011.
Na de lagere school op Ledeberg ging Marie-Louise op pensionaat in Avelgem, maar ze beëindigde haar middelbaar onderwijs in het Imelda-Instituut te Sint-Jans-Molenbeek. Daarop begon ze te Brussel als bediende, maar na enige tijd stapte ze over naar de Benelux. Intussen liep ze cursus in het toenmalige Saint-Louis (2) en behaalde er in 1958 het diploma van licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. Gans haar loopbaan bleef ze bij die Benelux en werkte er zich op tot administrateur.
In het I.M.I. was ze omwille van die functie vele jaren lid van de bestuurscommissie.
In 1960 huwde ze met Jos Demesmaeker. (3) Ze gingen inwonen in het ouderlijk huis op Kaaitvaart (nu nr 92) aan de ‘veldekens' te midden van het groen. In het gezin werden drie kinderen geboren, An, Els, Frank.
 


Gebouwd in 1898 door de grootouders van Marie-Louise, later opgetrokken, nadien nog aangebouwd.
foto 2019

Marie-Louise ging graag op reis, maar ze nam ook ter plaatse, vooral na haar pensionering, deel aan de activiteiten van KAV-Ledeberg en KVLV-Pamel, (bege)leidde hun wandelingen en stadsbezoeken. De verhalen van de buren aanhoorde ze met interesse en vertelde ze vaak geamuseerd verder, van de families Willems en Van Den Bosch vervolledigde ze de stambomen. In 1996 startte zij en haar man het secretariaat mede op van de parochies Pamel en Ledeberg en zij verzorgden op dinsdag van 10u tot 11u30 in de pastorie van Pamel 10 jaar lang de permanentie.
Demesmaeker Joseph
Geboren te Gaasbeek op 5 februari 1932 en overleden te Aalst op 20 maart 2019.
Jos groeide op rond het kasteel van Gaasbeek waar zijn vader conciërge was. Na secundair onderwijs in het Sint-Niklaasinstituut te Anderlecht studeerde ook hij te Brussel verder in Saint-Louis en behaalde er in 1958 het diploma van licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. En ... hij leerde er Marie-Louise kennen. In 1963 werd hij ook nog licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen. Als bediende begonnen werd hij daarna bij de Kredietbank in het hoofdkantoor te Brussel procuratiehouder buitenlandse relaties en nadien afdelingsdirecteur. Ïn opdracht van de Kredietbank verbleef hij ook verschillende maanden in Australië.
Ook hij werd omwille van zijn functies door het I.M.I. gevraagd om lid te zijn van de bestuurscommissie, van het plaatselijk adviescomité en eveneens jurylid van de geïntegreerde proef. In de jaren (19)90 was hij een poos vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap in de participatieraad.
Op het secretariaat van de parochies Pamel en Ledeberg was Jos de boekhouder. (4) Ook was hij in die jaren bestuurslid van het Comité voor het Tijdelijke van de parochie Pamel en enige tijd correspondent van het parochieblad.
Punctueel, spaarzaam, zo was Jos in Pamel gekend. Toch schonk hij jaarlijks met Kerstmis uit zijn sparrenbos de spar die naast de kerststal pronkte in de kerk van Ledeberg.
Op zijn doodsprentje hebben zijn kinderen zijn leven raak samengevat:
 

Gedaan wat je wilde doen.
Gezien wat je wilde zien.
Zwijgzaam, rustig zonder klagen,
stil genoten tot de laatste dagen.-------------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Frans Willems (Wambeek 11/7/1890-Brussel 10/6/1958) en Maria Constantia/Marie Van Den Bosch (Pamel 11/2/1900-Aalst 16/11/1970), kleindochter van Van den Bosch Alfons en Van den Borre Josephina.
(2) Later EHSAL/HUB.
(3) In 2010 vierden Marie-Louise en Jos nog 50 jaar huwelijk.
(4) Voor het eerst volgens een computerprogramma ... geschreven door zijn zoon.