boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


d'Ongnies Ferdinand Joseph, heer van Pamel van 1709 tot ca. 1723
+
dochter Maximilienne Thérèse, vrouwe van Pamel van 1740 tot 1774
d'Ongnies Ferdinand Joseph
Hij werd geboren ca. 1680 en overleed ca. 1723.
Ferdinand huwde op 29 juli 1716 met Marie Charlotte de Berghes de Glymes. (°1682) In het gezin werd één dochter geboren.
Als eerst geboren zoon van Côme Claude d’Ongnies werd hij heer van Pamel, leen waarvan hij op 9 oktober 1715 verhef deed. Daarbij erfde hij eveneens het kasteel in de Kammeersen. (1) Hij was o.a. ook graaf de Coupigny.
Ferdinand was kolonel van een infanterieregiment.

d'Ongnies Maximilienne Thérèse (2)
Op 24 november 1735 huwde zij te Bergen met Ferdinand Gaston Joseph Alexandre de Croy. (1709-1767), ridder van de Orde van het Gulden Vlies. Het gezin bleef kinderloos.
Maximilienne Thérèse overleed te Brussel op 7 juli 1774.
Pas op 10 maart 1744 deed zij verhef van de Pamelse heerlijkheid. (3) (4) Datzelfde jaar erfde ze ook het Grimbergse leen. Bovendien was ze o.a. ook gravin de Coupigny.
-----------------------------------------------------------
(1) Hij werd opgevolgd door broer Antoine Henri d’Ongnies.
(2) Dochter van Ferdinand Joseph is het meest plausibele, hoewel ze volgens sommige bronnen de dochter was van Antoine Henri.
(3) Zij volgde haar oom Antoine Henri d’Ongnies op.
(4) Zij werd opgevolgd door neef Othon Henri d’Ongnies.