boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Van den Borre Maria H.A. + broer Jozef + zussen Hilda, Fanny, Julia, Seraphinz M.A.
 

* Maria Hilda Alfonsina Van den Borre, geboren te Pamel op 4 november 1913 en overleden te Westmalle op 5 mei 1993. Op 26 maart 1930 trad ze te Vorselaar in en werd er op 5 november 1931 geprofest als zuster Ghislaine van de Zusters der Christelijke Scholen. Nadat ze in juli 1933 aan de normaalschool te Vorselaar het diploma van onderwijzeres had behaald verhuisde ze naar Deurne en gaf er les in het Sancta-Maria-Instituut. In 1944 werd ze te Blauwput Kessel-Lo directrice van de lagere school en tegelijkertijd ook overste. In 1950 trok ze terug naar Deurne, nu als directrice en overste. In 1956 werd ze te Vorselaar overste van de plaatselijke gemeenschap en bleef het tot in 1963. Intussen werd zuster Ghislaine in 1961 lid van het algemeen bestuur van de congregatie, eerst als algemeen assistent van de algemene overste, van 1968 tot 1969 als overste van het district Brussel, van 1969 tot 1975 als overste van het district Vorselaar. In 1975 kon ze volgens de Regel geen bestuurslid meer blijven en werd zij overste te Wilrijk, tot in 1976. Later verhuisde ze naar het rusthuis van de zusters te Westmalle.
Op haar doodsprentje werd haar 'bescheiden voornaamheid' en haar 'grote gehechtheid aan de Congregatie' geprezen. 'Elkaar bevestigen, was haar streven, haar aansporen.'

* Jozef Van den Borre, oudere broer,
gehuwd eerst met Yvonne Van Buggenhout, later met M. Thérèse Müller. Woonde voornamelijk te Luxemburg (Groothertogdom).

* Hilda Van den Borre, (Pamel 20/1/1915-Roosdaal 23/4/1996) huwde met Léon Dhondt. Ook Hilda betoonde een zekere voornaamheid, volgens sommigen een zekere eigendunk. Ze bleef wonen in het ouderhuis op de Ledebergdries [waar nu nr 40] en runde er, samen met haar man een Delhaize-winkel (1):

 

foto 1947
 

Op de foto, Léon in de deuropening van de beenhouwerij, rechts ervan de deur en vitrine van de kruidenierswinkel (2). Léon was de beenhouwer en Hilda de kruidenier; een tussendeur liet toe dat ze elkaar hielpen. Op zondag was het, vooral in de beenhouwerij, aanschuiven: de meeste mensen van Ledeberg waren al blij dat ze eenmaal in de week een malse biefstuk of lekkere kotelet op hun bord kregen. En ook de kinderen waren gelukkig, want zij mochten tijdens het aanschuiven, bij Hilda voor 1 fr. snoep kopen. Kwaliteit, properheid, een vriendelijke bediening maakten dat beenhouwerij en kruidenierswinkel floreerden.
Ook de zonen kwamen in de zaak:

 

1971: publiciteit in folder I.M.I.
 

Wat later werden woonst en winkels afgebroken om er de huidige gebouwen op te trekken. Beenhouwerij en kruidenierswinkel werden omgevormd tot een superette met een nog grotere diversiteit aan koopwaar (3).
Léon overleed en geleidelijk aan kwam ook Hilda minder in de winkel. De omzet begon te dalen en vanaf 1992 werd eraan gedacht de zaak te verkopen. Uiteindelijk werden in 1997 het gebouw en de achterliggende grond verkocht aan het I.M.I.
In 1959 betaalden/schonken Léon en Hilda het glasraam 'Vormsel' aan de parochie/kerk Sint-Apollonia op Ledeberg.

 
* Fanny Van den Borre, geboren te Pamel op 2 maart 1916 en overleden te Roosdaal op 29 april 1999. Was de echtgenote van Robert Van Schandevijl (4) en woonde voornamelijk te Aalst.

 

* Julia Van den Borre,
gehuwd met John Van den Brande, woonde voornamelijk te Antwerpen.

 
* Seraphine Maria Augusta Van den Borre, geboren te Pamel op 20 mei 1922 en overleden te Aalst op 25 juli 1998. Was gehuwd met Louis Appelmans (O.-L.-V.-Lombeek 16/10/1920-Roosdaal 7/4/1985) en hadden een beenhouwerij in het Brusselse. Later bouwden zij aan de Koning Albertstraat (nr 36) te O.-L.-V.-Lombeek. .
 

foto 2008
  --------------------------------------------------------------------------
(1) Vandaar de toenaam 'van Delhaizes'.
(2) Het gebouw ernaast is de dokterswoning Roosens.
(3) Voor sommige leerlingen van het I.M.I. vaak een tussenstop.
(4) Was lid van de bestuurscommissie van het I.M.I..