boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Nayer Lambertus

Kapelaan op Ledeberg van 1668 tot 1677, pastoor te Borchtlombeek van 1690 tot 1695

Geboortig uit Meerbeke werd hij Norbertijn in de nabijgelegen abdij van Ninove. Priester gewijd te Brussel in juni 1666. Op 29 februari 1668 werd hij aangesteld als onderpastoor te Pamel, kapelaan op Ledeberg. Hij bleef er tot oktober 1677 toen hij naar de abdij werd teruggeroepen. Daar was pater Lambertus achtereenvolgens ziekenmeester, provisor, subprior (1) en prior. Op 14 oktober 1690 werd hij pastoor van Borchtlombeek. Hij overleed er op 28 september 1695 (2).


----------------------------------------------------------------------------
(1) Op 5 maart 1686 ook buitengewoon biechtvader van de grauwzusters te Ninove.
(2) In de 'Dagboeken' van de prelaten der Norbertijnenabdij van Ninove noteerde abt Ferdinand De Moor dat pater Lambertus was gestorven 'ten gevolge van droefgeestigheid en zwaarmoedigheid die de bovenhand hadden.'