boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Craene Guillielmus

Pastoor van Pamel van 1715 tot 1741

Geboortig uit Brussel als zoon van een beeldhouwer. Ingetreden in de norbertijnenabdij van Ninove op 28 september 1695, er ingekleed op 21 november en er geprofest op 29 juni 1697. Nadat hij ruim twee jaar gestudeerd had aan het college van Prémontré te Leuven werd hij in 1702 priester gewijd. Op 7 maart 1712 werd hij in de abdij lector in de H. Schrift en nog datzelfde jaar prior. Op 18 november 1715 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Pamel ‘met haar afhankelijkheid Ledeberg' en bleef er tot mei 1741 (1) (2). Toen werd hij pastoor van Ninove. Om reden van ouderdom vroeg hij in maart 1756 ontslag. Enkele maanden later, op 15 juni, overleed hij in de infirmerie van de abdij.
'Hij was een goed prediker' schreef zijn abt (3).


-----------------------------------------------------------------------
(1) Hij hield zorgvuldig een dagboek bij met daarin o.a. de namen van de boeren die gronden bewerkten waarop hij een tiende van de oogst ontving. Op 2 februari 1726 ging hij 18 gulden innen bij Gaspar Rogge die toen tienden-grond pachtte. Van zijn kant moest de pastoor aan zijn pachter een paar schoenen betalen! Ook schreef hij de kosten in van knechten die hij af en toe in dienst had, van 'hoijmeisens' en van 'keuckenmeijsens'.
(2) Toen hij uit Pamel vertrok, schreef hij zijn naam in het dodenregister (!) en vroeg aan zijn opvolgers voor hem te bidden.
(3) In de ‘Dagboeken' van de prelaten der norbertijnenabdij van Ninove.