boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Decker Petrus + zonen Marcus en Petrus Antonius + kleindochter Petronilla

Piëken Deckers

Petrus De Decker huwde op 1 september 1734 te Pamel met Joanna Van Ginderdeuren (1) (Pamel 28/8/1712-Pamel 23/3/1791). Zij was geboren en getogen in een hoeve aan de Wolvenstraat, waar al drie generaties Van Ginderdeuren's hadden geboerd. Petrus trouwde er in. Niet alleen zijn zes kinderen kregen zijn naam, maar ook de woning werd naar hem genoemd: ‘Piëken Deckers' en doordat zoon Petrus Antonius ter plaatse bleef wonen werd de toenaam nog bekrachtigd. (2)

Marcus De Decker (Pamel 28/11/1743-O;-L.-V.-Lombeek 8/11/1821) trouwde op 21 mei 1782 met Anna Catharina de Leu (+O.-L.-V.-Lombeek 13/5/1839). Op 20 april 1781 kocht hij de kasteelhoeve van Rokkenborch te O.-L.-V.-Lombeek.

Petrus Antonius De Decker (Pamel 3/7/1749-Pamel 7/8/1831) huwde op 26 januari 1789 te Lennik met Joanna Maria Mes (Lennik 14/7/1763-Pamel 7/5/1806). In het gezin werden vijf kinderen geboren. Dat Petrus Antonius naast landbouwer ook timmerman was blijkt o.a. uit kerkrekeningen voor timmerwerken die hij tussen 1804 en 1822 uitvoerde in kerk en pastorie. (3)

Petronilla De Decker (Pamel 12/5/1801-Pamel 7/7/1865) huwde op 8 juni 1826 te Pamel met metselaar Petrus Jozef Sermon (Pamel 23/2/1801-Pamel 31/3/1883). Samen met haar man en hun zes kinderen bleef Petronilla in het stamhuis aan de Wolvenstraat wonen (4). Hoewel er voortaan Sermon's werden geboren bleef ‘Piëken Deckers' de toenaam van de hofstede en haar bewoners.


-------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Jan Van Ginderdeuren (Pamel 1680-Pamel 9/10/1734) en Maria De Beenhouwer (+Pamel 26/12/1751), kleindochter van Bartholomeus Van Ginderdeuren (Pamel 25/10/1657-Pamel 21/5/1691) en Joanna Stevens, achterkleindochter van Godfried Van Ginderdeuren (+Pamel 25/9/1701) en Joanna Van Der Kelen (+Pamel 27/8/1678).
(2) Of kwam de toenaam maar in zwang ten tijde van zoon Petrus Antonius?
(3) Was vader Petrus ook timmerman? Voorlopig geen bewijzen gevonden.
(4) Bleven na hen aan de Wolvenstraat de touwtjes in handen houden: zoon Augustinus Sermon (Pamel 13/7/1840-Pamel 27/12/1926) gehuwd met Rosalia Van Bondt (Pamel 13/11/1869-Pamel 26/12/1901), kleinzoon Petrus Jozef Sermon (Pamel 5/4/1899-Pamel 11/12/1965) gehuwd met Carolina Philomena Van Saene (Pamel 6/5/1893-Pamel 8/6/1965), kleindochter Maria Sermon (°Pamel 1/12/1924)