boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Wolvenstraat

De (voorlopig) oudste vindplaats van de naam is van 1769. Vroeger werd het hoogste deel van de straat Hoochstrate genoemd (inderdaad stuk van de Hoochstrate die dan naar links verder liep over wat heden het begin is van de Gasthuisstraat, dan de Kaaitvaartstraat/Puttenberg kruiste, rechtdoor en steil omhoog naar de huidige Hoogstraat en verder naar links). Zeker verwijst Wolvenstraat naar rondzwervende wolven die in de wintermaanden hun schuiloorden in het nabije Boekhoutbos en Liedekerkebos verlieten en zich tot daar waagden.

Heraangelegd in 2013-2014 en uiteindelijk plechtig ingehuldigd op ... 30 juni 2018 door burgemeester en schepenen, voorafgegaan door de fanfares De Verbroedering en De Eendracht (O.-L.-V.-L.).

 


  nr 1
 

foto 2010
  Piëken Deckers


nr 7
Hier woonde Boerke Smet.