boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Bolle Arthur Stephanus, gemeenteraadslid van Roosdaal van 1977 tot in 1983
+
echtgenote Vanderveken Maria Augusta
De Bolle Arthur Stephanus

Geboren te Pamel op 14 juli 1917 (1) en overleden te Aalst op 26 augustus 2020.
Na zijn schooltijd bleef hij thuis op de boerderij werken.
Deed legerdienst, werd gemobiliseerd, was oud-strijder 1940-1945.
Op 20 augustus 1947 huwde hij met Augusta Vanderveken. In hun gezin werden 12 kinderen geboren. Op 23 augustus 1997 vierden zij 50 jaar huwelijk.
Arthur was medestichter en is bestuurslid geweest van het N.C.M.V.-Pamel, ook secretaris-penningmeester, ondervoorzitter van de B.G.J.G.-Pamel en lid, penningmeester van het oudercomité van het I.M.I.
Honderd jaar geworden op 14 juli 2017 werd hij door het gemeentebestuur gehuldigd.
Arthur praatte graag over zijn job, maar ook over wat hij bereikt had, tot wie hij geworden was, en gaf vaak ronduit zijn mening.

Vanderveken Maria Augusta
Geboren te Pamel op 10 januari 1925 (2) en overleden te Roosdaal op 22 september 2000.
Nadat Augusta op Ledeberg lagere school had gevolgd, studeerde ze te Anderlecht nog in het Imelda-instituut, waardoor ze ook een aardig woordje Frans sprak.
Ze is bestuurslid geweest van de K.A.V. en van de B.G.J.G. van Pamel.
Augusta werd gewaardeerd om haar luisterbereidheid, haar passende woorden, haar werkkracht.
Eerst dreef Arthur handel in meststoffen, al vlug uitgebreid met groothandel in zaaigranen. Het gezin woonde toen aan de Kaaitvaartstraat (nu nr 105). In 1962 kochten zij een huis op de huidige Pamelse Klei (nu nr 11) en begonnen er een bloemen- en zadenwinkel. De zaak floreerde met meestal Augusta achter de toonbank. Eind 1969 werd de verkoop van bloemen echter gestopt, maar het bleef er winkel van zaden en ook van meststoffen  en sproeistoffen. (3) Daar hadden Augusta en Arthur ook de nodige getuigschriften voor behaald, Arthur eveneens om vertegenwoordiger te zijn in beschermingsmiddelen van gewassen, waarbij hij land- en tuinbouwers en de kleinhandel beleverde in Brabant en Oost-Vlaanderen. Hij gaf er ook lezingen over voor verenigingen uit de agrarische sector.  (4)
 


In reclamebrochure van het I.M.I. uit 1971.

Maar in de jaren (19)80 sloten zij de winkel, verkochten het gebouw en bouwden aan de Kaaitvaartstraat (nr 16).
In 1976 was Arthur lijsttrekker (5) van de Gemeentebelangen bij de gemeenteraadsverkiezingen te Roosdaal. Hij werd verkozen en was gemeenteraadslid van begin januari 1977 tot eind maart 1983. Intussen was hij ondervoorzitter van de P.V.V. kanton Lennik, voorzitter van de P.V.V. afdeling Pamel. In 1982 was hij bij de gemeenteraadsverkiezingen de 3e kandidaat op de P.V.V.-lijst, maar werd met 289 voorkeurstemmen niet verkozen
 In verkiezingsdrukwerk uit 1982.

Enigszins ontgoocheld na de vele huisbezoeken, maar ook omwille van het ‘ellenbogenwerk binnen de eigen partij’ (6) trok hij zich enige tijd later terug  uit de plaatselijke politiek.

---------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Philemon De Bolle en Maria Cautaerts, broer van Jozef De Bolle.
(2) Dochter van Philip Vanderveken en Maria De Mesmaecker, zus van Cyriel Vanderveken.
(3) In een advertentie uit 1978 is er ook sprake van de verkoop van sproeitoestellen en … van het ‘depot Droog en Nieuwkuis ALNIW’.
(4) Nadat Arthur met pensioen ging plantte hij nog vele bessenstruiken en laagstam fruitbomen.
(5) In een verkiezingsblad stelde Arthur dat eerst dokter Roosens was voorgesteld als lijsttrekker, maar dat deze wegens ziekte uiteindelijk niet aanvaardde. Was dit niet eerder wishful thinking?
(6) In ‘Rausa’, tijdschrift van Erfgoed Rausa, 5e jg, nr 3.