boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Kegel Frans

Broeder Bernard/missionaris, vermoord in Buta/Congo

Geboren te Borchtlombeek op 17 september 1925 (1).
Hij liep eerst lagere school bij de Broeders van Sint-Gabriël, het Mulhof te Liedekerke. Op 17 april 1939 trad hij aldaar binnen in het juvenaat en op 28 februari 1942 werd hij in de orde aanvaard als broeder Bernard. Gedurende de volgende oorlogsjaren was hij te Boechout opvoeder in het internaat van de broeders. Na de oorlog volgde hij te Brussel hogere pedagogische studies.
Op 24 oktober 1950 vertrok broeder Bernaard naar Congo, waar hij in het noordoostelijk gelegen Bondo leraar werd aan de normaalschool van de broeders. 'Hij was niet alleen bedreven in lichamelijke opvoeding, waarover hij een Guide d'Education Physique samenstelde, maar ook zijn cursussen geschiedenis en aardrijkskunde werden jarenlang in de scholen van Franstalig Afrika gebruikt.' (2)
Na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 bleef broeder Bernard op de missie actief, tot in 1964 in de streek rebellie uitbrak. Nadat ze eerst in Bondo door de Simba's (3) waren gegijzeld, werden op 19 december 1964 broeder Bernard en zijn 6 medebroeders (waaronder ook broeder Gilbert Asselman uit Liedekerke), samen met 21 kruisheren en 3 kapucijnen naar Buta gevoerd. Daar bleven ze gevangen, werden getergd, vernederd door de Simba's, tot ze op 30 mei 1965 aan de oever van de Rubi-rivier 'in rijen werden opgesteld en onder luid getier met lansen, knuppels en machetten (hakmessen) werden vermoord; daarna werden ze in de rivier geworpen en zij, die nog een teken van leven gaven, kregen het genadeschot.' (4)

Terecht werd te Borchtlombeek, links van de kerk een gedenkplaat geplaatst, waarop broeder Bernard wordt herinnerd. (5)


-----------------------------------------------------------------
(1) Zoon van De Kegel Bernardus en De Mey Theresia.
(2) Maurits van Liedekerke: 'Van Abbeloos tot Zeppos', De Draak vzw, 2016, 270 p. Aldaar p. 61.
(3) Simba's: rebellen onder leiding van Pierre Mullele. Deze was een aanhanger van Lumumba en werd gesteund door de communistische regimes van Rusland en China.
(4) In het gedenkboek 'Buta'. Aldaar p. 14.
(5) Op zondag 31 mei 2015 was er in de kerk van Borchtlombeek een herdenkingsviering.