boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Pooter Julia Maria

Zuster Gemma, 'bestuurster' I.M.I.-basisschool van 1955 tot 1965

Geboren te Broechem op 1 april 1895 en overleden te Westmalle op 18 juni 1981. Ingetreden te Vorselaar op 13 september 1909, geprofest als zuster Gemma van de Zusters der Christelijke Scholen. Kwam in 1955 van Deurne, werd op Ledeberg 'bestuurster' van de basisschool en bleef de school leiden tot augustus 1965. Van 12 augustus 1965 tot Pasen 1966 was ze moeder-overste van het Ledebergse klooster. Dan verhuisde ze naar Genk, later naar Westmalle.
Op 28 juli 1959 vierden het klooster, de school en de parochie luisterlijk haar gouden kloosterjubileum.