boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Blauw-Wit Lombeek/Den Broebel

Voetbalclub/kantine te O.-L.-V.-Lombeek
 

Blauw-Wit Lomeek ontstond begin de jaren (19)60. Op 6 juli 1967 sloot de club aan bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en kreeg 7048 als stamnummer.

seizoen

afdeling

klassement

1967 - 1968

4e provinciale B

8e/14 met 24 ptn (1)

1968 - 1969

4e provinciale B

4e/13 met 32 ptn

1969 - 1970

4e provinciale B

3e/13 met 38 ptn
promotie

1970 - 1971

3e provinciale F

16e/16 met 12 ptn
degradatie

1971 - 1972

4e provinciale B

1e/15 met 52 ptn
kampioen
promotie

1972 - 1973

3e provinciale F

4e/16 met 38 ptn

1973 - 1974

3e provinciale F

8e/15 met 27 ptn

1974 - 1975

3e provinciale F

4e/16 met 37 ptn

1975 - 1976

3e provinciale F

14e/16 met 26 ptn

1976 - 1977

3e provinciale F

14e/16 met 20 ptn

1977 - 1978

3e provinciale F

12e/16 met 27 ptn

1978 - 1979

3e provinciale F

16e/16 met 13 ptn
degradatie

1979 - 1980

4e provinciale B

2e/16 met 45 ptn

1980 - 1981

4e provinciale B

5e/14 met 32 ptn

1981 - 1982

4e provinciale B

1e/14 met 46 ptn
kampioen
promotie

1982 - 1983

3e provinciale F

5e/16 met 31 ptn

1983 - 1984

3e provinciale F

4e/16 met 34 ptn

1984 - 1985

3e provinciale F

6e/16 met 33 ptn

1985 - 1986

3e provinciale F

14e/16 met 23 ptn

1986 - 1987

3e provinciale F

9e/16 met 30 ptn

1987 - 1988

3e provinciale F

15e/16 met 20 ptn
degradatie

1988 - 1989

4e provinciale D

1e/16 met 48 ptn
kampioen (2)
promotie

1989 - 1990

3e provinciale F

9e/16 met 30 ptn

1990 - 1991

3e provinciale F

10e/16 met 26 ptn

1991 - 1992

3e provinciale F

4e/16 met 34 ptn

1992 - 1993

3e provinciale F

10e/16 met 30 ptn
degradatie

 

Blauw-Wit Lombeek speelde in die jaren o.a. tegen SK Gooik, V. Gooik Strijland, FC Wambeek, FC Hekelgem, SP. Ternat, Eendr. Lennik, SP. Eizeringen en ook tegen FC Vijfhoek (seizoenen 1975 tot 1979), Eendracht Vijfhoek Kattem (seizoen 1982 tot 1989) en tegen FC Kattem (seizoenen 1979 tot 1981).
De degradatie op het einde van het seizoen 1992 – 1993 (met een 10e plaats op 16!) was een gevolg van financiële problemen, met uiteindelijk de ontbinding van de club en op 25 februari 1994 de schrapping bij de KBVB tot gevolg.

In de competitie van de KBVB speelde van 1967 tot 1993 Blauw-Wit Lombeek 752 wedstrijden, waarvan de ploeg er 307 won, 249 verloor en 196 keer gelijk speelde. Daarbij behaalde ze in het totaal 808 punten. (3)

Een ‘caféploeg' speelde echter verder, onder dezelfde naam, op hetzelfde terrein tot in 2012. Onderwijl was Camiel De Weghe als voorzitter opgevolgd door August Linthout, die in 2001 opgevolgd werd door zoon Johan.

Inkomsten haalde de club uit o.a. de organistie van eetfestijnen, tombola's, kermissen ...

 


 


In 'Het Laatste Nieuws' van 3/9/2004.

Tot 1985 speelde Blauw-Wit Lombeek op een voetbalplein achter de ‘Molens Wastiels'. (4) Intussen had de club evenwel vernomen dat ze er niet kon blijven spelen, omdat het terrein parkgebied was. (5) ‘Gelukkig' lag er aan de Gustaaf Ponchautstraat een weide van het OCMW en was in 1984 de gemeente bereid deze voor dertig jaar in erfpacht te geven. Een sterk hellende weide echter, waarvan nog heel wat grond moest afgegraven worden om ze te egaliseren. Bovendien werd er ook een kantine op gebouwd.

Waar nu de parking is, stond er in de eerste helft van de twintigste eeuw een lemen huis, een tweewoonst. In het ene gedeelte woonden Emile Van der Elst (6) en zijn ouders, in het andere zijn grootouders en vanaf 1942 zijn peter die men ‘Broebel' noemde.

Terrein en kantine werden ‘Den Broebel' gedoopt, officieel geopend op 31 augustus 1986.
 
 

Maar de kantine mocht er niet staan, landbouwgebied volgens het gewestplan! In 1990 werd de toestand echter geregulariseerd met een Biezonder Plan van Aanleg.

Meer dan een kantine ... ook lokaal van de botvinkenclub, van de kaartersclub, verhuurd voor communie- en andere feesten, zelfs voor het eetfestijn van de CVP. Ook de Lombeekse kermis verhuisde naar het voetbalveld. In 2008 was 'Den Broebel' het decor van de VT4-serie ‘FC-Nerds'. (7)
Ook nadat Blauw-Wit in 2012 ophield met spelen bleef de kantine open. Echter niet voor lang: hoewel VTM er in 2013 nog delen van de TV-reeks ‘Amateurs' opnam, toch sloot uitbater Johan Linthout vanaf 1 september 2013 de deuren voor elke plaatselijke activiteit. Voor hem en voor Emile Van der Elst was het goed maar genoeg geweest!

Heden (2016) ligt Den Broebel er verloederd bij. Uiteindelijk werd op 8 oktober 2020 begonnen met de afbraak, waarop de nieuwe bouw kon gestart worden.

 


 
 


 -------------------------------------------------------------------------
(1) Toen 2 punten bij winst, 1 punt bij gelijk spel.
(2) Uiteraard werd de ploeg dan ontvangen en gehuldigd door het gemeentebestuur. Spelers en bestuur kregen een herinneringsmedaille. Voorzitter van de club was toen Josse Schets.
(3) Website bsdb.be.
(4) Speelde de club voordien ook nog op een terrein waar nu de 'verkaveling' ligt?
(5) Was dit de enige reden?
(6) Hij is de vader van voetballer Franky Van der Elst, die als knaap nog bij Blauw-Wit heeft gespeeld. Emile heeft trouwens meegeholpen aan de aanleg van het voetbalveld en zich jarenlang ingezet voor de club.
(7) Waarin Johan Boskamp van de ‘nerds' een ‘volwaardige' voetbalploeg 'moest' maken.