boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Blauw-Wit Lombeek/Den Broebel

Voetbalclub/kantine te O.-L.-V.-Lombeek
 

De club ontstond begin de jaren (19)60, geraakte in vierde provinciale D, speelde er in 1989 kampioen (1) en promoveerde naar derde provinciale. Voorzitter was toen Josse Schets.
Inkomsten haalde de club uit o.a. de organistie van eetfestijnen, tombola's, ...

 

Tot 1993 bleef de club aangesloten bij de Belgische Voetbalbond, maar dan rezen er financiële problemen en werd de club ontbonden. Een ‘caféploeg' speelde echter verder, onder dezelfde naam, op hetzelfde terrein tot in 2012. Onderwijl was Camiel De Weghe als voorzitter opgevolgd August Linthout, die in 2001 opgevolgd werd door zoon Johan.
Tot 1985 speelde Blauw-Wit op een voetbalplein achter de ‘Molens Wastiels'. (2) Intussen had de club evenwel vernomen dat ze er niet kon blijven spelen, omdat het terrein parkgebied was. (3) ‘Gelukkig' lag er aan de Gustaaf Ponchautstraat een weide van het OCMW en was in 1984 de gemeente bereid deze voor dertig jaar in erfpacht te geven. Een sterk hellende weide echter, waarvan nog heel wat grond moest afgegraven worden om ze te egaliseren. Bovendien werd er ook een kantine op gebouwd.

Waar nu de parking is, stond er in de eerste helft van de twintigste eeuw een lemen huis, een tweewoonst. In het ene gedeelte woonden Emile Van der Elst (4) en zijn ouders, in het andere zijn grootouders en vanaf 1942 zijn peter die men ‘Broebel' noemde.

Terrein en kantine werden ‘Den Broebel' gedoopt, officieel geopend op 31 augustus 1986.

 
 

Maar de kantine mocht er niet staan, landbouwgebied volgens het gewestplan! In 1990 werd de toestand echter geregulariseerd met een Biezonder Plan van Aanleg.

Meer dan een kantine ... ook lokaal van de botvinkenclub, van de kaartersclub, verhuurd voor communie- en andere feesten, zelfs voor het eetfestijn van de CVP. Ook de Lombeekse kermis verhuisde naar het voetbalveld. In 2008 was 'Den Broebel' het decor van de VT4-serie ‘FC-Nerds'. (5)
Ook nadat Blauw-Wit in 2012 ophield met spelen bleef de kantine open. Echter niet voor lang: hoewel VTM er in 2013 nog delen van de TV-reeks ‘Amateurs' opnam, toch sloot uitbater Johan Linthout vanaf 1 september 2013 de deuren voor elke plaatselijke activiteit. Voor hem en voor Emile Van der Elst was het goed maar genoeg geweest!

Heden (2016) ligt Den Broebel er verloederd bij. Aanvraag tot slopen ingediend.

 


 -------------------------------------------------------------------------
(1) En werd toen uitaard ontvangen en gehuldigd door het gemeentebestuur. Spelers en bestuur kregen een herinneringsmedaille.
(2) Speelde de club voordien ook nog op een terrein waar nu de 'verkaveling' ligt?
(3) Was dit de enige reden?
(4) Hij is de vader van voetballer Franky Van der Elst, die als knaap nog bij Blauw-Wit heeft gespeeld. Emile heeft trouwens meegeholpen aan de aanleg van het voetbalveld en zich jarenlang ingezet voor de club.
(5) Waarin Johan Boskamp van de ‘nerds' een ‘volwaardige' voetbalploeg 'moest' maken.