boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


de Croy Anna

Vrouwe van Pamel van 1617 tot 1664

Geboren in 1595. (1) en overleden op 22 juli 1664. (2) In 1617 trouwde ze met Robert van Saint-Omer (°1590) die echter datzelfde jaar overleed. (3) In 1618 hertrouwde ze met Claude d'Ongnies (1580-27/9/1636) (4); kinderen: Clara Albertina, Anna Carolina, Balthasar Guillielmus, Jacobus, Dorothea, Maria Theresia.
Bij haar eerste huwelijk in 1617 verkreeg Anna de Croy de heerlijkheid Pamel en het kasteel in de Kammeersen van haar (half)nicht (en naamgenote) Anna de Croy. (5)
Claude d'Ongnies was graaf van Coupigny, ook president van de Staatsraad en van de Raad van Financiën.

Zij lieten ca. 1640 toe dat enkele minderbroerders recolletten kwamen wonen op Ledeberg.


---------------------------------------------------------------------
(1) Kleindochter van Jacques de Croy en dochter van diens zoon Philippe.
(2) In 1670 werd ze, evenals haar echtgenoot en 4 kinderen, bijgezet in de nieuwe grafkelder van de familie in de oude kerk van Pamel. Teken van een sterke band met Pamel?
(3) Hij was al een eerste keer getrouwd geweest met Anne de Rubempré.
(4) Gestorven te Brussel ten gevolge van de pest. Een zoon was al in augustus overleden, een dochter stierf wat later.
Sommige bronnen geven 10/1/1640 als dag van overlijden.
(5) Anna de Croy deed pas op 8 oktober 1623 verhef van haar Pamels leen.