boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


de Croy Anna

Vrouwe van Pamele van 1617 tot 1664

Geboren in 1595. (1) en overleden op 22 juli 1664. (2) In 1617 trouwde ze met Robert van Saint-Omer (°1590) die echter datzelfde jaar overleed. In 1618 hertrouwde ze met Claude d'Ongnies (1580-27/9/1636) (3); kinderen: Clara Albertina, Anna Carolina, Balthasar Guilielmus, Jacobus, Dorothea, Maria Theresia.
Bij haar eerste huwelijk in 1617 verkreeg Anna de Croy de heerlijkheid Pamel van haar (half)nicht (en naamgenote) Anna de Croy. (4)
Anna de Croy liet haar Pamels kasteel opknappen door schilder Jan Courtois uit Antwerpen. Ook mochten van haar vanaf ca. 1635 enkele Minderbroeders-Recolletten op Ledeberg wonen in De Kluis naast de kapel, waar ze o.a. de diensten verzorgden.
Claude d'Ongnies was graaf van Coupigny, ook president van de Staatsraad en van de Raad van Financiën.


---------------------------------------------------------------------
(1) Kleindochter van Jacques de Croy en dochter van diens zoon Philippe.
(2) In 1670 werd ze, evenals haar echtgenoot en 4 kinderen, bijgezet in de nieuwe grafkelder van de familie in de oude kerk van Pamel. Teken van een sterke band met Pamel?
(3) Gestorven te Brussel ten gevolge van de pest. Een zoon was al in augustus overleden, een dochter stierf wat later.
Sommige bronnen geven 10/1/1640 als dag van overlijden.
(4) Anna de Croy deed pas op 8 oktober 1623 verhef van haar Pamels leen.