boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


de Croy Anna

Vrouwe van Pamel van 15xx tot 1617

Geboren in 1555 (1). In 1589 huwde ze met Nicolaas de Montmorency (1550-Gent 16/5/1617). Het gezin bleef kinderloos.
Wanneer Anna de Croy de heerlijkheid Pamel en het kasteel in de Kammeersen van haar vader Jacques de Croy overnam is niet geweten. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1617 schonk ze de heerlijkheid Pamel aan haar (half)nicht (en naamgenote) Anna de Croy.
Anna de Croy overleed op 12 april 1618. Haar hart werd begraven in het hoofdkoor van de oude kerk van Pamel onder de grafsteen die heden op Ledeberg tegen de muur van de kerk staat.
Nicolaas de Montmorency was heer van Estairs maar eveneens ‘hoofd der financiën' van de Aartshertogen (2) en lid van de Raad van State. Hij schreef ook verschillende godsdienstige werken, o.a. ‘Dagelijkse oefeningen en meditaties ter ere van de H. Jozef'.
In 1608 verkregen zij van paus Paulus V dat de gelovigen op de feestdag van hun patroonheiligen, Sint- Anna en Sint-Nicolaas, in hun ancestrale kapel op Ledeberg een volle aflaat konden verdienen.
---------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Jacques de Croy en Anna van Hoorn.
(2) Ook Anna de Croy was in correspondentie met Albrecht en Isabella.