boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


de Croy Anna

Vrouwe van Pamele van 15xx tot 1617

Geboren in 1555 (1). In 1589 huwde ze met Nicolaas de Montmorency (1550-Gent 16/5/1617). Het gezin bleef kinderloos.
Wanneer Anna de Croy de heerlijkheid Pamel van haar vader Jacques de Croy overnam is niet geweten. Van haar wordt verteld dat ze 's nachts te Pamel vaak kwam zitten op een grote grenspaal van haar kasteelgeleeg. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1617 schonk ze de heerlijkheid Pamel aan haar (half)nicht (en naamgenote) Anna de Croy.
Anna de Croy overleed op 12 april 1618. Haar lichaam werd elders begraven maar haar hart lag in het hoofdkoor van de oude kerk van Pamel onder de grafsteen die heden op Ledeberg tegen de muur van de kerk staat.
Nicolaas de Montmorency was heer van Estairs maar eveneens ‘hoofd der financiën' van de Aartshertogen (2) en lid van de Raad van State. Hij schreef ook verschillende godsdienstige werken, o.a. ‘Dagelijkse oefeningen en meditaties ter ere van de H. Jozef'.

Zij hebben ca. 1600 hun Pamels kasteel in de Kammeersen grondig vernieuwd.

In 1608 verkregen zij van paus Paulus V dat de gelovigen op de feestdag van hun patroonheiligen, Sint- Anna en Sint-Nicolaas, in hun ancestrale kapel op Ledeberg een volle aflaat konden verdienen.

---------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Jacques de Croy en Anna van Hoorn.
(2) Ook Anna de Croy was in correspondentie met Albrecht en Isabella.