boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Apolloniaparochie > artikel


Sint-Apolloniaparochie/kerk buiten
 

foto 2016
 

Begin de jaren (19)70 werden deze drie grafzerken tegen de kerkmuur gemetst. Ze lagen ooit in de oude kerk/op het oude kerkhof van Pamel. (1)
Van links naar rechts de grafsteen van:
* Nicolaes Walravens, pachter op het Hof te Stene.
Grafzerk bijna uitgesleten, met een mannen- en vrouwenwapen en de tekst: ‘... deser heerlycheyt van Pamel die sterft den ... november 1642 ende ... syne huisvrouwe die sterft den ... ende Joanna Walravens haerlieder dochter die sterft ... ano 1632' .
* Agnes Clocmans, dochter van baljuw Ingelbert Clocman(s).
‘Hier leyt begraven joncvrouwe Agnes Clocmans, filia Io Ingelbert, die sterft den 27 april 1636. Bidt voor de siele.' Er zijn vijf kwartieren op deze zerk aanwezig waaronder die van Provyns en Honis.
* Anna de Croy, vrouwe van Pamele
‘Ici repose le coeur (2) de Dame Anne de Croy, comtesse destraires Dame ... Pamele en à laquelle ... de cest vie à l'autre le 12 avril en l' an 1618.' De nog overblijvende kwartieren geven drie jachthoorns en drie molenijzers.


Kruis en haan, hersteld en dan op 27/8/1974 teruggeplaatst.
Op de stijl van het kruis staat 1759.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Volgens Elsa Van Saene werden de grafstenen naar Ledeberg gebracht op last van Juf. Marie Borginon om ze van vernietiging te redden.
(2) Haar hart, in lood gevat, rustte in de oude kerk van Pamel, in het koor onder de grafsteen. Symbolisch voor haar geliefde woonplaats?
Op 23/10/1949 schreef het weekblad 'Ons Volk': 'Enkele weken geleden vond men op het kerkhof o.m. nog het hart van een voorzate der edele familie de Crooy, gevat in een loden omhulsel.'