boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex W > artikel


Walravens Nicolaes

Pachter van het Hof te Stene

Geboren te Sint-Pieters-Leeuw in 1574. (1) Nicolaes trouwde met Maria Eylenbosch (Pamel 1575-Pamel 1610). In het gezin werden 4 kinderen geboren: Catharina, Maria, Petronella en Nicolaes. Vader Nicolaes hertrouwde met Anna de Cavenere. (2)
Hij was eerst pachter van de abdijhoeve Hof te Kranenbroek te Meerbeke en nadien van het Hof te Stene (3) op Tezuivenen/Nattemeers..
Nicolaes overleed te Pamel op 10 november 1642, Anna op 22 juli 1644. Hun grafzerk lag te Pamel op het oude kerkhof, tot de grafsteen begin de jaren (19)70 op Ledeberg tegen de kerkmuur werd geplaatst.


-------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Guilielmus Walravens en Joanna Elisabeth Van Leeuwe.
(2) Was Joanna, vermeld op hun grafsteen, een dochter van beiden?
(3) In 1637 bedroeg de pachtprijs voor het hof te Stene: 1200 gulden, drie stenen vlas, een vette hamel, 25 pond boter, 100 pattacons of 200 gulden als wijngeld.