boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Nieuwe Hemel

Vroegere herberg op Berchem

Nog niet aangeduid op de kaart van Ferraris (1771-1778), wel (ca. 1840) in de Atlas van de Buurt- en Waterwegen. Rond 1814 had Jan-Baptist Walckiers, zoon van Petrus Walckiers van de Kestens/Ermenshoeve en in 1807 getrouwd met Anna Maria Appelmans, immers aan de Berchemstraat een hoeve gebouwd. Zij boerden er een negental jaren, maar verhuisden ca. 1824 naar een grotere hoeve in O.-L.-V.-Lombeek. Wie de boerderij op Berchem nadien bewoonde is voorlopig niet geweten, … tot in 1844 de dochter Joanna Francisca trouwde met Cornelius Valckeniers uit Meerbeke en ze op Berchem introkken, maar huis en erf bleven eigendom van Jan-Baptist (+ 1855) en Anna Maria (+ 1866). Intussen bewerkte Cornelius ongeveer 7 dagwand en liet hij in 1885 een schuur optrekken. Na zijn dood in 1896 boerden zoon Felix, getrouwd met Joanna Catharina Scheppers verder. Felix overleed in 1912; zijn oudste zoon Cornelius, datzelfde jaar getrouwd met Celestina Pelagia De Samblancx nam de hoeve over. In 1948 trouwde dochter Annie in, met Roger Frans De Bolle.

De Nieuwe Hemel
Jaren nadien speelde, aan de overzijde een voetbalploeg, die zich ‘S.K. Tomberg' noemde. Frans opende een herberg ‘De Nieuwe Hemel' (1), stamlokaal van de voetbalploeg. Het werd er zelfs winkel. Er kwam een bollebaan en de herberg werd nog verruimd, maar … in 1979 overleed Frans en ‘De Nieuwe Hemel' werd gesloten.
In ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen' (2) werd in de jaren (19)77 het erf nog omschreven als: ‘L-vormig hoevetje met verbouwd boerenhuis doch een bakstenen langsschuur met zadeldak (pannen), gedateerd 1885 in uitstekende bakstenen van de zijgevel; inrijpoort onder houten latei met bakstenen rondboog en bakstenen kapelletje.'

Een aantal jaren later werd de herberg (en winkel) afgebroken om er te kunnen bouwen (nu nr 27), waardoor de witte voorgevel moest inboeten aan lengte.


--------------------------------------------------------------------
(1) Verwijzend naar de naburige, maar verdwenen herberg ‘In den Hemel', nog uitgebaat door Petrus Jozef Van Laethem en Sophia De Buyst.
(2) ‘2n Vlaams Brabant Halle-Vilvoorde', 2e druk. Aldaar p. 524.