boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


(in) De Nieuwe Hemel

Vroegere herberg op Berchem

Nog niet aangeduid op de kaart van Ferraris (1771-1778), wel (ca. 1840) in de Atlas van de Buurt- en Waterwegen. Rond 1814 had Jan-Baptist Walckiers, zoon van Petrus Walckiers van de Kestens/Ermenshoeve en in 1807 getrouwd met Anna Maria Appelmans, immers aan de Berchemstraat een hoeve gebouwd. Zij boerden er een negental jaren, maar verhuisden ca. 1824 naar een grotere hoeve in O.-L.-V.-Lombeek. Wie de boerderij op Berchem nadien bewoonde is voorlopig niet geweten, tot in 1844 de dochter Joanna Francisca trouwde met Cornelius Valckeniers uit Meerbeke en ze op Berchem introkken, maar huis en erf bleven eigendom van Jan-Baptist (+ 1855) en Anna Maria (+ 1866). Intussen bewerkte Cornelius ongeveer 7 dagwand en liet hij in 1885 een schuur optrekken. Na zijn dood in 1896 boerden zoon Felix, getrouwd met Joanna Catharina Scheppers verder. Felix overleed in 1912; zijn oudste zoon Cornelius, datzelfde jaar getrouwd met Celestina Pelagia De Samblancx nam de hoeve over. In 1948 trouwde dochter Anny in, met Roger Frans De Bolle. Hij werd fruithandelaar en zij winkelierster. Heden (2019) wonen er zoon André en echtgenote Marie-Christine Praet.

In haar winkel schonk Anny tussendoor aan de dorstigen ook een pint, een borrel. ‘Dat moet toch aan de oren van de controlerende overheid zijn gekomen’. (1) Waarop Anny en Frans in 1957 besloten 'echt' café te houden.
 

(2)

Vooral in het weekend was het er druk. Op zaterdagavond verzamelde er de jeugd uit de buurt en speelde de jukebox tot in de vroege uurtjes. Op zondag na de mis kwamen de kaarters, in de namiddag de biljarters. Ook de voetballers van ‘SK Tomberg’, die aan de overzijde speelden, trokken na de match samen met hun supporters naar hun stamlokaal. De herberg werd dan ook nog verruimd. Intussen was er ook een bollebaan geëffend, een speeltuin ingericht. In de schuur kwamen soms chirogroepen op bivak. Toen echter Frans in 1979 overleed werd ‘De Nieuwe Hemel’ gesloten.
In ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen' (2) werd in de jaren (19)77 het erf nog omschreven als: ‘L-vormig hoevetje met verbouwd boerenhuis doch een bakstenen langsschuur met zadeldak (pannen), gedateerd 1885 in uitstekende bakstenen van de zijgevel; inrijpoort onder houten latei met bakstenen rondboog en bakstenen kapelletje.' (3)

Een aantal jaren later werd de herberg (en winkel) door zoon André afgebroken om er zijn huis (nu nr 27) en de paardenstallingen te kunnen bouwen. Daardoor moest de witte voorgevel inboeten aan lengte.
 


foto 2012--------------------------------------------------------------------
(1) In ‘Rausa’, tijdschrift van Erfgoed Rausa, 2019, 7e jg. nr 5. Aldaar p. 17.
(2) Verwijzend naar de naburige, maar verdwenen herberg ‘In den Hemel', nog uitgebaat door Petrus Jozef Van Laethem en Sophia De Buyst.
(3) ‘2n Vlaams Brabant Halle-Vilvoorde', 2e druk. Aldaar p. 524.