boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artikel


Hof van Kestens/Ermens

Eerst gesitueerd op Berchem, ‘omtrent 't hof te Berghem', gaf het hof in de 19e eeuw geleidelijk aan ontstaan aan het gehucht (Klein-)Tomberg(en) en kreeg het na verloop van tijd ook Tombergstraat nr 12 als adres. Maar met de wijziging van de straatnamen in 1987 keerde het terug naar de Berchemstraat op nr 1.
In 1977 werd het hof als volgt beschreven: ‘… gewitte gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, naar verluidt voorheen gedateerd 1800 op de zijgevel van het boerenhuis, jaartal dat achteraf verkeerdelijk als 1890 op de deurlatei werd geschilderd.
'Eénlaags boerenhuis van zes traveeën met zadeldak (pannen); rechth. muuropeningen en arduinen deuromlijsting. Aanhorigheden onder zadel- en schilddak (pannen), na 1945 opgetrokken in baksteenmetselwerk ter vervanging van de oorspronkelijke leembouw. Langsschuur tgov. het boerenhuis met zadeldak (golfplaten en pannen; naar verluidt nog stro tot 1940-45); oude constructie in vakwerkbouw met lemen achtergevel en een bekleding van kunststofplaten tegen de zijgevel.'(1) (Is het jaartal 1890 een verschrijving of werd toen het woonhuis verbouwd in baksteen?)
Het hof is alzo relatief jong, niet verwonderlijk dus dat de eigenaars ook de pachters waren. Bouwer van de hoeve was Petrus Walckiers van de Kweddenhoek te Pamel, in 1779 gehuwd met Barbara Notaert uit Gooik. Toch werd het hof niet naar hen genoemd, wel naar hun opvolgers, beginnend met schoonzoon Franciscus Kestens uit Meerbeke. Hij was in 1823 gehuwd met de dochter Maria Theresia Walckiers. Zij werden opgevolgd door hun oudste zoon Petrus Jan Kestens. Na de dood van zijn eerste echtgenote, Theresia Roosens uit Gooik, hertrouwde deze in 1866 met Maria Theresia Verheylewegen uit Wambeek. Hun oudste dochter Celestina Kestens bleef na het overlijden van haar ouders op de hoeve wonen en huwde in 1904 met Victor Ermens uit Hekelgem. In 1931 stierf Victor en datzelfde jaar huwde hun enig kind, Isidoor Ermens met Maria Julia Elpers en zij zetten de boerderij verder, op hun beurt opgevolgd door hun oudste zoon, Marcel Ermens, getrouwd met Nicole De Buyst. Intussen werden ook zij al opgevolgd door zoon Patrick Ermens.


------------------------------------------------------------------------
(1) In ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen', 2n Vlaams Brabant Halle-Vilvoorde, in opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, 1977 2e editie, 818 p. Aldaar p. 543.