boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


Derideaux Lodewijk Judocus/Louis
+
echtgenote De Dapper Livina M.M.
Derideaux Louis
Geboren te Groot-Bijgaarden op 25 juni 1926 en overleden te Asse op 16 februari 2012.
Louis volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Jorisinstituut te Brussel; was KSA-leider, later kajotter. Op 14 augustus 1954 huwde hij te Dilbeek met Livina De Dapper. In 1962 verhuisden zij van Dilbeek naar de Profenstraat te Pamel (1). In het gezin werden drie kinderen geboren: Mieke, Piet en Jan.
Louis werkte 41 jaar als bediende bij de (Nationale Maatschappij van) Buurtspoorwegen. Vele Pamelaars hielp hij bij het bekomen van een tramabonnement, maar ook bij het invullen van allerlei documenten. In de weken voordat de belastingaangifte binnen moest, was het bij Louis thuis aanschuiven!
Uitermate geïnteresseerd in volkskunde, in plaatselijke geschiedenis, kocht hij er boeken over, abonneerde zich op meerdere tijdschriften, nam foto's, dia's, … bouwde zo een rijke documentatie uit, monteerde een diapresentatie over Ledeberg/Pamel, werd op Ledeberg beschouwd als een ‘expert' ter zake. (2)
Niet verwonderlijk dat hij in 1973 onmiddellijk toezegde lid te worden van de werkgroep ‘DF-Klokje' van Davidsfonds Roosdaal. Hij schreef vele artikels over volks(on)wijsheid en plaatselijke geschiedenis, lichtte enige wandelzoektochten (t.g.v. de 11-juli viering) toe, vatte enkele bezoeken aan bekende Pamelaars samen in ‘ten huize van'. Zijn artikels waren niet het resultaat van een zoeken in rijksarchieven, maar waren een synthese van wat hij ter plaatse vernam, kon inkijken, fotograferen en van wat verschenen was in allerlei boeken, tijdschriften en kranten. Ook de idee van een extranummer en de uitgave van ‘oude' prentkaarten kwam van hem. Voor de jongere leden van de werkgroep was hij de éminence grise. Dat bleek ook toen hij in conflict kwam met Gerard van Herreweghen en zij hem onvoorwaardelijk steunden. Louis bleef lid van de werkgroep tot in 1999. Enkele maanden voor zijn dood mijmerde hij nog over het Klokje: ‘het was toch ne schone tijd'.
Zijn persoonlijkheid werd treffend weergegeven op zijn doodsbrief:
 

V
VVK
V

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de goede liefde tot still' en ware dingen.

 


De Dapper Livina (3)
Geboren te Pamel op 24 juni 1930 (4) (5) en overleden te Aalst op 29 juni 2012. Zij liep lagere school op Ledeberg; een medeleerlinge noemde haar de slimste van de klas. Daarna volgde ze de handelsafdeling, eerst te Ninove in de H. Harten, later te Molenbeek in Imelda. Er waren in die scholen, zo zei Livina vaak, twee soorten leerlingen, die van de stad en die van de buiten, en ze brak haar studies vroegtijdig af om te gaan werken. Werd kajotster, leerde Louis kennen, trouwde, werd geen huisvrouw maar een thuiswerkende vrouw! (6)
Groot was haar interesse voor handwerk, zette de theorie, de voorbeelden die ze vond in vele boeken en tijdschriften om in praktijk; ze spinde, kloste (7), weefde, batikte, ... en kon er aanstekelijk over praten. Met eenzelfde enthousiasme babbelde ze ook graag over vroegere Vlaamse gebruiken.
In de parochie Ledeberg was ze mede-verantwoordelijk voor de doopselcatechese, voor haar, zo zei ze, een vorm van contact. Ook ijverde ze op Ledeberg voor de vzw Missiewerken, temeer daar zoon Piet ontwikkelingshelper was in Afrika. Bovendien was ze vele jaren actief bestuurslid van KAV-Ledeberg. Toen de pastoor op haar vraag naar vrouwelijke lectoren antwoordde, ‘akkoord als ge d'er vindt' kon ze hem al vlug een lijst van (KAV-)vrouwen voorleggen. Later was ze ook nog enkele jaren bestuurslid van OKRA-Ledeberg.
In het I.M.I. was ze lid van het oudercomité, van 1974 tot 1976 secretaris; in de eerste helft van de jaren (19)90 ook vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap in de participatieraad.

Waar ook, Livina was een persoonlijkheid, goed samengevat op haar doodsprentje.

 

Een hartelijke vrouw, die zich niet liet doen,
met een filosofisch gemoed en
een gezonde dosis humor, ondanks soms tegenspoed.
Sociaal en gelovig geëngageerd in de gemeenschap,
een thuiswerkende moeder en grootmoeder.
Ze deed niet mee met allerhande modes,
maar ze deed creatief haar eigen ding.

 
----------------------------------------------------------------------
(1) Op een smeedijzeren uithangbord aan hun woning staat ‘Kloskes'. Jacobus Van Opdenbosch die er ca. 1840 kwam wonen was van ‘Kloskes'; zijn vader en grootvader noemden Nicolaas, waarvan ‘Klosken' waarschijnlijk een diminutief was. Jacobus, die eerst op de Hoogstraat woonde, behield uiteraard de toenaam toen hij naar de Profetenstraat verhuisde, toenaam die huisnaam werd.
(2) Was ook vele jaren Sinterklaas voor de kinderen van KAV- en KWB-Ledeberg.
(3) Livina schreef altijd De Dapper, maar op verschillende documenten staat Dedapper.
(4) Dochter van Maurice De Dapper en M. Eugenie Loosveldt.
(5) Zus van Etienne De Dapper.
(6) En wou dat het ook zo op haar identiteitskaart stond.
(7) Schreef 'n Kijk op kant' in Df-Klokje, 11e jg, 1979, nrs 8,9,10. Aldaar pp. 91-104.
 

foto ca. 1995
Was 1777 het bouwjaar van het huis?