boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > Van Herreweghen G > artikel


Van Herreweghen Gerard/werkgroep DF-Klokje

Over de samenwerking met de werkgroep DF-Klokje zei Gerard in 1981: ‘Al meer dan tien jaar bieden ze me een podium om honderden mensen binnen Roosdaal te bereiken. Ze zijn een voortdurende stimulans geweest en zonder hen had ik niet een derde geschreven van wat nu op mijn naam staat.' Maar evenzeer had het DF-Klokje Gerard nodig, zijn bijdragen betekenden een grote meerwaarde, zowel qua inhoud als qua bekendheid.
Toch waren er ook toen al soms strubbelingen over de financiële vergoeding of over een artikel dat niet tijdig verscheen. Desondanks had de werkgroep tot in 1992 van Gerard steeds meerdere artikelen in voorraad en werd meestal, naargelang de beschikbare ruimte, een kortere of langere tekst van hem opgenomen. Volgens Gerard echter kregen ‘anderen' voorrang of meer plaats ‘dan ze verdienden' en daardoor bleven sommige zijner teksten liggen. Daarom wou hij vanaf 1992 maar een artikel bezorgen als het vorige gepubliceerd was. Daardoor liep de opname van zijn tekst nog meer vertraging op zodat er van 1993 tot 1995 jaarlijks maar één artikel van hem verscheen. Daarbij ontstond er in 1994/1995 tussen de werkgroep en Gerard onenigheid over de publicatie van een reactie van mevr. Van der Kelen (1) op zijn artikel; het was de spreekwoordelijke druppel voor een breuk met de werkgroep en Gerard weigerde er nog voor te schrijven. Er was bij hem duidelijk aversie gegroeid tegenover sommige leden, want toen deze in 2000 uit de werkgroep verdwenen waren, leverde Gerard opnieuw artikelen voor het DF-Klokje.


-------------------------------------------------------------------------
(1) Weduwe van burgemeester Karel Van Cauwelaert.