boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


de Regnaucourt Carolus, baljuw van Pamel, van ca. 1617 tot 1677
+
zoon Balthasar, burgemeester van Pamel, van ca. 1675 tot 1682

de Regnaucourt Carolus, geboren te Ninove; huwde met Anna Maria de Baenst (°Ninove, +Pamel 7/9/1676), beiden van adel. Het paar woonde eerst te Ninove waar Carolus schepen werd en in 1625 burgemeester (ook in 1630 en 1634). Terzelfdertijd was hij ongeveer 57 jaar baljuw van Pamel. Rond 1656 verhuisde het gezin naar Pamel waar zijn drie jongste kinderen werden geboren. (Mogelijk betrok hij een vleugel van het kasteel in de Kammeersen.) Carolus overleed in 1677 en werd op 15 september in de oude kerk van Pamel begraven, aan de linkerkant van het koor.

de Regnaucourt Balthasar, (geboren ca. 1643?). Op 23 mei 1671 huwde hij met Anna Maria Evenepoel (Pamel 25/8/1627-Pamel 1/8/1705) (1). Ze leefden in een woelige tijd, moesten het verwoeste vaderhuis (= Meiershuis aan de Lange Kamstraat) van Anna Maria weer opbouwen, voldoen aan opeisingen en oorlogsbelastingen betalen. Daardoor kon het gezin de pacht maar gedeeltelijk betalen en liepen de schulden aan de abdij van Ninove op; de gepachte oppervlakte verkleinde. Toch werd Balthasar ca. 1675 nog burgemeester van Pamel. Niet voor lang want hij overleed op 12 januari 1682 en werd in de oude kerk van Pamel begraven. Zijn vrouw overleefde hem 23 jaar, maar slaagde er niet meer in het landbouwbedrijf tot bloei te brengen. (2)


-------------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Peeter Evenepoel en Joanna van der Eecken.
(2) Nog in 1717 schreef Ferdinand Vander Haeghen, abt van de abdij van Ninove, in zijn dagboek: Op 12 april kochten we te Pamel een stuk grond van een dagwand en veertig roeden, van de erfgenamen van Anna Maria Evenepoel, weduwe van Balthasar de Regnaucourt, voor wat zij nog aan huurgeld verschuldigd was aan de abdij, zijnde de som van 103 guldens, 6 ½ stuivers.'