boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Bondt Carolus

Pastoor te Strijtem van 1884 tot 1898

Geboren te Weelde op 10 juni 1846. Nadat hij te Mechelen op 23 december 1871 was priester gewijd, werd hij vanaf 25 januari 1872 onderpastoor te Sint-Job en vanaf 10 maart 1878 te Ukkel. Op 26 juli 1884 werd hij aangesteld tot pastoor te Strijtem en bleef er tot aan zijn overlijden op 30 januari 1898. Zijn grafzerk staat tegen de noordermuur van de kerk.
Pastoor De Bondt liet plannen tekenen voor een nieuwe kerktoren, een meer ‘klassieke' dan de huidige toren die enkele jaren later werd opgetrokken, maar het bleef tijdens zijn ambtsperiode bij plannen.