boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Dobbeleer Felix

Kapelaan op Ledeberg van 1859 tot 1873
Geboren te Heikruis op 12 juli 1826 en overleden te Hekelgem op 16 april 1906.
Te Mechelen priester gewijd op 17 december 1853 werd hij op 20 januari 1854 onderpastoor te Oetingen, op 30 maart 1859 te Sint-Martens-Lennik. Maar al op 30 september 1859 werd hij kapelaan in de kapel op Ledeberg, tot 9 oktober 1873. (1) Daarop werd hij pastoor te Hekelgem en bleef het tot 26 november 1904.

Op Ledeberg ijverde hij voor de bouw van de dwarsbeuken aan de kapel. De bakstenen ervoor werden gevormd in de weide van Philip De Troyer. Daarbij vond kapelaan De Dobbeleer dat hij te weinig medewerking kreeg van zijn gelovigen en scandeerde ‘Als ’t de menschen niet doen, zullen de kinderen helpen.’ Ook plaatste hij voor de kapel ‘een ‘plakkaat’ met erop ‘Dit is hier naar onzen zin en niemand heeft er spreken in.’-------------------------------------------------------------
(1) Op Ledeberg was eerst Colette De Dobbeleer (°1834) uit Bogaarden zijn huishoudster, tot ze in 1861 trouwde met weduwnaar Guillielmus Van De Plas. Ze werd opgevolgd door Joanna Catharina Van Den Heuvel (°1841) uit Herfelingen.