boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Dobbeleer Felix

Kapelaan op Ledeberg van 1859 tot 1873
Geboren te Heikruis op 12 juli 1826 (1) en overleden te Hekelgem op 16 april 1906.
In 1854 werd hij priester gewijd. Op 21 januari 1855 werd hij onderpastoor te Oetingen, op 30 maart 1859 te Sint-Martens-Lennik. Maar al op 30 september 1859 werd hij kapelaan in de kapel op Ledeberg, tot 10 oktober 1873. Toen werd hij pastoor te Hekelgem en bleef het tot 28 november 1904.

Op Ledeberg ijverde hij voor de bouw van de dwarsbeuken aan de kapel. De bakstenen ervoor werden gevormd in de weide van Philip De Troyer. Daarbij vond kapelaan De Dobbeleer dat hij te weinig medewerking kreeg van zijn gelovigen en scandeerde ‘Als ’t de menschen niet doen, zullen de kinderen helpen.’ Ook plaatste hij voor de kapel ‘een ‘plakkaat’ met erop ‘Dit is hier naar onzen zin en niemand heeft er spreken in.’-------------------------------------------------------------
(1) Of was het op 26 juli?