boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Poorter Joannes Franciscus

Pater Remigius, pastoor van Pamel van 1746 tot 1751
 

Geboren te Ninove op 28 december 1696.
Op 28 augustus 1715 trad hij in de abdij van Ninove en kreeg er bij de kleding, een maand later, de kloosternaam Remigius. De abt noemde hem een 'veelbelovende jongeling' (1) en stelde hem, nog novice zijnde, datzelfde jaar aan als leenman ofte 'sterffelyck laet' van abdijgoederen te Zandbergen. Op 11 april 1717 werd frater Remigius in de abdij geprofest en op 7 juni 1721 werd hij te Antwerpen priester gewijd. In april 1730 benoemde de abt hem tot subprior van de abdij en in juni 1733 tot coadjutor of helpend pastoor te Denderwindeke. Op 30 april 1746 werd hij pastoor van Pamel en bleef het tot aan zijn overlijden in de pastorie op 14 juli 1751.
Te Pamel richtte hij de Broederschap van de H. Laurentius op met de bedoeling de verering van de Pamelse bedevaartheilige aan te wakkeren.


------------------------------------------------------------------------
(1) In de 'Dagboeken' van de prelaten der Norbertijnenabdij van Ninove.