boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Ninoofsesteenweg
 

In 1826-1828 werd van Ninove naar Brussel een totaal nieuwe rechte weg gekasseid, die dan ook vele jaren Kassei(de) werd genoemd (en de afstand Pamel-Brussel met een derde verkortte)!

 

Oorspronkelijk telde de steenweg in elke richting één rijstrook. In 1898 legde men er ook een trambedding naast (1). Nadat in 1968 de tram ophield te rijden werd in de jaren nadien de steenweg heringericht, verbreed tot 2x2 rijstroken. Daarbij werden in 1970 aan de Belle Alliance de eerste verkeerslichten geplaatst, ook kwamen er afslagstroken; in 1974 werd er eveneens een parking aangelegd. In 1987 kwamen er verkeerslichten aan het kruispunt met de Tenzuivenestraat/Tombergstraat (2) en in 1992 aan het kruispunt met de Ramerstraat/Daalbeekstraat. In 1995 werd het kruispunt aan de Poelkbeekstraat volledig herschikt met de aanleg van de Weggevoerdenstraat. Nadat het al verkeerslichten had gekregen werd in 2009 ook het kruispunt aan de Kleemstraat grondig heringericht.
Na de afbraak van enkele onteigende woningen en het verplaatsen en vernieuwen van nutsvoorzieningen werd op 18 april 2017 gestart met de volledige herinrichting van de steenweg (middenberm, ovonde, afslagstroken, voet- en fietspaden, verlichting, wegdek, …) vanaf de grens met Ninove tot voorbij de Elbeek. Tegelijkertijd liet de gemeente ook een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. (3) Op 29 augustus 2018 werd de vernieuwde steenweg officieel geopend.

 

---------------------------------------------------------------------
(1) Ter hoogte van Pamel, links van de weg, gezien vanuit Meerbeke.
(2) Oorspronkelijk omwille van een omleiding, voor de duur van de werken aan de Omer De Vidtslaan. Maar na hevig protest werden de lichten behouden.
(3) Ook legde de aannemer naast de steenweg, aan de Berchembosbeek en aan de Elbeek bufferbekkens aan om het risico op wateroverlast bij hevige regenval te verkleinen.

 

Hoek Poelkbeekstraat
Hier stond 'drankhuis' (in) De Kroon.


nr 29

 

foto 2007
 

Vroeger woonhuis van Dominique en Bertha Van Vaerenbergh.


nr 42

 


foto 2006

  Vroeger schoolhuis: hier woonde Hippoliet Elpers.
Ernaast links stonden voor 2011 de gebouwen van de wijkschool Poelk van de gemeenteschool.


nr 50
Vroeger ijssalon 't Rusten van den Berg.


nr 55
 

foto 2008
  Vroeger mode Van Isterdael.


nr 94
Hier woonde Philemond Cautaers.


nr 110
 


foto 2008

  Eerst schoenenfabriek Valderosa, daarna één der vroegere verkooppunten van de meubeldriehoek Fieremans.


Hoek Omer De Vidtslaan
Belle Alliance (afgebroken)
Ernaast woonde Felicien Lebacq.


nr 132
Hier stond garage Belle-Alliance (nu parking).


nr 247
 

foto 2014
  Hof ten Brugske, ooit woonhuis van Petrus Bernardus Velge.