boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Ninoofsesteenweg > artikel


Ninoofsesteenweg/(on)veilig

De rechte steenweg werd ook dodenweg genoemd, met overdreven snelheid als voornaamste oorzaak van de ongevallen.
Bij Ministerieel Besluit werd in 1984 de snelheid beperkt tot 90 km/u. Vermeldenswaard is toch dat Roosdaal 80 km/u voorstelde, terwijl Lennik en Dilbeek 90 km/u adviseerden. Maar de steenweg bleef (levens)gevaarlijk.
 
Een uittreksel uit een krantenartikel illustreert de toestand (1):
‘Voor de fietsers en de voetgangers is er op het grondgebied van Roosdaal geen enkele infrastruktuur: geen fiets- of voetpaden, geen oversteekplaatsen aan de kruispunten of aan de haltes van de bussen van het openbaar vervoer. Daarbij is de zichtbaarheid aan de meeste kruispunten zeer slecht.
Voor de automobilist is het levensgevaarlijk naar links af te slaan, aan de kruispunten (Kleemstraat, Ramerstraat-Daalbeekstraat, Tomberg, Poelkebeekstraat) over te steken. De zichtbaarheid aan de kruispunten laat veel te wensen over voor de autobestuurders die de steenweg willen oprijden. Bij het verlaten van de rijksweg worden de wagens vaak gehinderd door geparkeerde voertuigen in de zijwegen.’
In 1993 gebeurden er op de steenweg, alleen al in Roosdaal 23 verkeersongevallen met verwondingen.

Actiegroepen, o.a. Leefmilieu Roosdaal ijverden intussen voor meer veiligheid: voetpaden en fietspaden, versmallen van de steenweg, middenberm, verkeerslichten en groene golf, herinrichting kruispunten, vrije busbaan.
Er kwamen meer verkeerslichten en afslagstroken. Bovendien besliste de Vlaamse overheid in 2002 de maximumsnelheid op 70 km/u te brengen en besloot ook onbemande camera's te plaatsen. (2)
Een totaaloplossing inzake veiligheid voor alle weggebruikers kwam er in Roosdaal, zij het maar voor een goede 2 kilometer (!), toen de steenweg er in 2017-2018 volledig werd heringericht.


-------------------------------------------------------------------
(1) Het Nieuwsblad van 20/5/1989.
(2) En … in 2011 was er zelfs even sprake van een tramverbinding tussen Brussel en Ninove!