boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


(A la) Belle Alliance (1)

Vroegere herberg op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Nederheilbeekweg/Omer De Vidtslaan

Belle Alliance herinnert aan de slag van Waterloo en de historische hoeve aldaar. Vandaar dat de naam pas nadien, voor het eerst (voor zover geweten) in 1836 in een document werd opgetekend. (2)
Twee structuurwerken bepaalden in belangrijke mate de bedrijvigheid in de Belle Alliance:
* Ninoofsesteenweg aangelegd in 1826-1828: aanleiding voor Carolus-Franciscus De Vidts om er in de jaren (18)30 een boerderij, tevens afspanning (3) te (ver)bouwen;
* Tramlijn, langs de steenweg door Pamel getrokken in 1898: de Belle Alliance werd depot van stukgoed dat vervoerd werd met de ‘marchandies' (goederentram).
Jarenlang werden er op zondag werkabonnementen afgeleverd (4). Al van in de jaren (19)30 was er een fietsenstalling voor pendelaars en leerlingen. Toen de tram in 1968 ophield te rijden werd de Belle Alliance een ‘gewone' herberg, voorbode van de sluiting.
Men kon er boogschieten op de staande wip. Tot 1954 was de Belle Alliance ook thuishaven van de veloclub die jaarlijks met de Belle-kermis een koers organiseerde; vanaf 1955 was de herberg verschillende jaren clublokaal van Denderzonen Pamel.

* Carolus Franciscus De Vidts en echtgenote Josephina Van der Slag(h)molen werden opgevolgd door dochter Theresia De Vidts die trouwde met Carolus Ludovicus De Ro. Hun dochter Clementina De Ro en haar echtgenoot Homère De Vidts baatten de Belle Alliance verder uit. Allen waren niet alleen herbergiers, maar eveneens pachters en dreven ook handel in hop.
Zoon Charles De Vidts, getrouwd met Maria Adelia Valckeniers, volgde vader Homère op.

* In 1978 waren de uitbaters:

 

(5)
 

Uiterst rechts staat Homère De Vidts. Hopboeren uit Pamel en omgeving leverden hun hop af in de 'magasins De Vidts', de hogere gebouwen achter de herberg, waar de hop opgestapeld werd in afwachting van verdere verhandeling. In 1946 werden deze afhangendheden grondig verbouwd, in 1955 het huis en de herberg.
 


halte Belle Alliance
foto ca; 1960?

 

foto 2011, duidelijk al gesloten
afgebroken in februari, maart 2016
 -----------------------------------------------------------------------------------
(1) Soms ook ‘Schoon Verbond' genoemd.
(2) In het fonds van de kerk van Pamel (R.A.B.).
(3) In zijn roman ‘De Bloeiende Gaarde' vertelt Paul De Mont dat de hoofdpersoon Gavrie (ca. 1840) afstapt in de Belle Alliance, om er te eten en van paard te verwisselen.
(4) In 1966 waren er dat wekelijks: 310 naar Brussel, 20 tot Schepdaal en 20 naar Ninove.
(5) In folder B.C. Poelkspelers.