boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


(A la) Belle Alliance (1)

Vroegere herberg op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Nederheilbeekweg/Omer De Vidtslaan

Belle Alliance herinnert aan de slag van Waterloo en de historische hoeve aldaar. Vandaar dat de naam pas nadien, voor het eerst (voor zover geweten) in 1836 in een document werd opgetekend. (2)
Twee structuurwerken bepaalden in belangrijke mate de bedrijvigheid in de Belle Alliance:
* Ninoofsesteenweg aangelegd in 1826-1828: aanleiding voor Carolus-Franciscus De Vidts om er in de jaren (18)30 een boerderij, tevens afspanning (3) te (ver)bouwen;
* Tramlijn, langs de steenweg door Pamel getrokken in 1898: de Belle Alliance werd depot van stukgoed dat vervoerd werd met de ‘marchandies' (goederentram).

 

Uiterst rechts staat herbergier Homère De Vidts, die later opgevolgd werd door zoon Charles. In 1946 werden de afhangendheden (links op de foto) grondig verbouwd, in 1955 het huis en de herberg.
 

Jarenlang werden er op zondag werkabonnementen afgeleverd (4). Al van in de jaren (19)30 was er een fietsenstalling voor pendelaars en leerlingen. Toen de tram in 1968 ophield te rijden werd de Belle Alliance een ‘gewone' herberg, voorbode van de sluiting.
Men kon er boogschieten op de staande wip. Tot 1954 was de Belle Alliance ook thuishaven van de veloclub die jaarlijks met de Belle-kermis een koers organiseerde; vanaf 1955 was de herberg verschillende jaren clublokaal van Denderzonen Pamel.

In 1978 waren de uitbaters:

 
(5)

 

foto 2011, duidelijk al gesloten
afgebroken in februari, maart 2016
 -----------------------------------------------------------------------------------
(1) Soms ook ‘Schoon Verbond' genoemd.
(2) In het fonds van de kerk van Pamel (R.A.B.).
(3) In zijn roman ‘De Bloeiende Gaarde' vertelt Paul De Mont dat de hoofdpersoon Gavrie (ca. 1840) afstapt in de Belle Alliance, om er te eten en van paard te verwisselen.
(4) In 1966 waren er dat wekelijks: 310 naar Brussel, 20 tot Schepdaal en 20 naar Ninove.
(5) In folder B.C. Poelkspelers.